10
maart
2021
|
14:05
Europe/Amsterdam

Week van de Hoogbegaafdheid

Aandacht voor herkennen van en omgaan met (hoog)begaafdheid

1818 Anouke Bakx PF2

Op dit moment vindt de Week van de Hoogbegaafdheid plaats. Vanuit Fontys zijn onder andere Isabelle Diepstraten, Danae Bodewes en Anouke Bakx betrokken bij deze week, waar aandacht wordt gevraagd voor hoogbegaafdheid. Anouke doet onderzoek naar (hoog)begaafdheid in het basis- en hoger onderwijs. Zij richt zich op professionalisering van leraren en doet onderzoek met en in scholen in  onderwijsonderzoekswerkplaatsen. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit en is lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie . Ze legt het belang van de week van de Hoogbegaafdheid uit. ‘Aandacht voor de groep mensen met een zogenoemd hoog ontwikkelingspotentieel is onder andere belangrijk omdat er nog veel misverstanden en vooroordelen zijn. Door kennis te delen met elkaar, kunnen we een breder beeld neerzetten. Het is natuurlijk zo dat de groep mensen met een hoog ontwikkelingspotentieel in verhouding vrij klein is. Mooi dat daar eens paar jaar op een positieve manier bij stil gestaan wordt. Zo merken we bijvoorbeeld dat er in het onderwijs veel interesse is van leraren in passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen’.

Anouke verzorgt tijdens deze week een activiteit over het signaleren en begeleiden van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Hoe kun je signalen van mogelijke hoogbegaafdheid opvangen? En waarom is het zo belangrijk om dit vroeg te signaleren en waar kun je rekening mee houden als leraar of begeleider als je werkt met een kind met kenmerken van (hoog)begaafdheid.

Anouke werkt veel samen met collega’s uit basisscholen, universiteiten en verschillende Fontys instituten in de onderzoekswerkplaats POINT. Binnen POINT hebben ze vanuit wetenschap en praktijk het EnIQma spel ontwikkeld waar leerkrachten in het basisonderwijs kunnen leren hoe je kenmerken van (hoog)begaafdheid bij kinderen in een vroeg stadium kunt ontdekken. Anouke: ‘Het spelbord met de kenmerken-kaartjes wordt inmiddels op verschillende basisscholen regelmatig gebruikt in leerling-besprekingen. Van leerkrachten horen we dat het goed werkt om met collega’s in gesprek te gaan en een rijk beeld over een leerling te vormen. Er zit ook een onderdeel in met feiten en fabels over hoogbegaafdheid. Dat wordt op scholen ook gebruikt bij ouderavonden voor plusklas-leerlingen bijvoorbeeld. Deze toepassing hadden wij zelf niet bedacht, maar daar is het ook goed voor in te zetten’. De Week van de Hoogbegaafdheid duurt nog tot en met 14 maart. Meer informatie vind je hier

Auteur: Linda Koster