12
april
2019
|
15:02
Europe/Amsterdam

Vincent Pijnenburg promoveert aan Radboud Universiteit

Vincent Pijnenburg3

Op donderdag 10 april jl. promoveerde Vincent Pijnenburg aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het thema regionaal-ruimtelijke ontwikkeling in het Nederlands-Duitse grensland. De Nederlands-Duitse grens loopt als een rode draad door het leven van Pijnenburg. In het dagelijks leven is Pijnenburg onderzoekscoördinator van het Lectoraat Fontys Crossing Borders bij Fontys Venlo. Tevens is hij voorzitter van de grensoverschrijdende Business Club Maas Rhein en voorzitter van de Commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo.

Aanleiding voor Pijnenburg om onderzoek te doen naar regionaal-ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de grensoverschrijdende regio rondom Venlo, is dat ruimtelijke plannen en kaartbeelden nog vaak ophouden bij de landsgrens. Als opgeleid planoloog vindt hij dat opvallend aangezien ruimtelijke structuren niet stoppen aan de grens. Doordat ruimtelijke plannen aan weerszijden van de grens niet op elkaar aansluiten, kan een ruimtelijke incongruentie worden waargenomen langs de Europese binnengrenzen.

In zijn proefschrift plaatst Pijnenburg de grens in het midden van het plan in plaats van op de rand. Een frisse, gedurfde en innovatieve kijk op de ontwerpmogelijkheden voor het Nederlands-Duitse grensland, waarbij de kwaliteiten van de grens en het grensland zelf als uitgangspunt worden genomen voor ontwerp en beleid. Een intensieve samenwerking tussen planners en beleidsmakers aan weerszijden van de grens die heeft geleid tot de ontwikkeling van een ruimtelijke structuurschets voor de regio Niederrhein en Noord- en Midden-Limburg.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat een grensoverschrijdende benadering van de regionaal-ruimtelijke ontwikkeling van grote meerwaarde kan zijn voor de toekomst van het grensland. Hoewel in de lokale en regionale politiek de groeiende aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking waarneembaar is, is enige aandacht voor de ruimtelijke dynamiek in het grensland over het algemeen afwezig in de planningpraktijk. De echte wil om grensoverschrijdend samen te werken lijkt te ontbreken. Door de gekozen aanpak van Pijnenburg is het grensoverschrijdende debat tussen planners en beleidsmakers aangewakkerd, maar betreft het tegelijkertijd slechts een eerste stap naar een structurele ruimtelijke visievorming in het grensland. Wat echter cruciaal is voor een structurele grensoverschrijdende samenwerking binnen de regionaal-ruimtelijke ontwikkeling is dat planners en beleidsmakers de kans krijgen vertrouwd te geraken met de planningscultuur in het buurland.

 

Auteur: Anita Hammans