29
augustus
2018
|
10:04
Europe/Amsterdam

Vertrek Lector Lilian Linders Lectoraat Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies

Lilian+Linders

Fontys Hogeschool Sociale Studies, neemt op donderdag 30 augustus afscheid van lector Dr. Lilian Linders van het lectoraat Sociale Veerkracht. In de maand september rondt ze haar werkzaamheden af bij Fontys en begint Lilian als Lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein verbonden aan de Hogeschool InHolland.

Lilian Linders werkte sinds 2001 bij Fontys Hogeschool Sociale Studies, waar ze begon als docent/onderzoeker. In 2010 promoveerde ze aan de Universiteit Tilburg met haar proefschrift ‘De betekenis van nabijheid’ en ging ze aan de slag als associate lector bij het lectoraat van Sociale Studies. Zij heeft haar bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze huidige opleiding: Ze werkte onder andere mee aan de transitie van SPH, CMV en MWD naar een brede bachelor en de accreditatie van deze brede bachelor. Fontys Hogeschool Sociale Studies was daarmee een van de eerste opleidingen in Nederland die een brede bachelor aanbood.

Op 1 februari 2014 werd ze benoemd tot lector. Binnen het lectoraat gaf Lilian leiding aan 12 docent onderzoekers die zich richten op specifieke maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen op het gebied van zorg en welzijn.

Binnen het lectoraat lag de focus van haar onderzoek op de onderzoeksthema’s: de impliciete ondersteuningsbehoefte, domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking en samenlevingsopbouw, gecombineerd met het concept sociale reflexiviteit. Het lectoraat heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de vraag wat professionals en organisaties nodig hebben om te werken aan en met sociale veerkracht van burgers.

Het sociale domein, heeft verschillende nieuwe begrippen aan deze lector te danken. Ze introduceerde termen als ‘vraagverlegenheid’ en ‘sociale reflexiviteit’. Een Social Worker kan niet afstuderen aan Fontys Hogeschool Sociale Studies zonder betekenis te kunnen geven van deze termen. Fontys Hogeschool Sociale Studies vindt het jammer dat Lilian Linders ons gaat verlaten en wenst haar een goed vervolg toe als lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein bij Inholland.