28
mei
2020
|
22:27
Europe/Amsterdam

Verkiezingen Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) uitgesteld

fontys denktank
-for English see below-

Het College van Bestuur en de verkiezingscommissie van de CMR hebben gezamenlijk besloten om de huidige verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad opnieuw te laten plaatsvinden. Recent is vastgesteld dat niet gegarandeerd kan worden dat het stemprogramma, dat voor medezeggenschapsverkiezingen gebruikt wordt, aan alle veiligheidseisen voldoet. Om alles uit te sluiten stemmen we daarom binnenkort opnieuw, zodat we zeker weten dat dit eerlijk en veilig gebeurt!


Dit betekent dat het stemprogramma op korte termijn wordt aangepast en de stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht niet meer geldig zijn. Er volgt zo snel mogelijk een oproep om je stem opnieuw uit te brengen. We vinden het jammer dat het zo loopt, ondanks alle inspanningen van zowel de kandidaten als de verkiezingscommissie. We gaan er natuurlijk van uit dat iedereen die al een stem heeft uitgebracht dit binnenkort nog een keer doet op zijn of haar favoriete kandidaat!

Heb je vragen over de CMR verkiezingen? Stel ze gerust via cmr@fontys.nl of kijk op fontys.nl/denktank

Fontys Denktank is er voor verbinders die zaken graag vanuit verschillende perspectieven bekijken en mee willen praten over de kwaliteit van ons onderwijs, het besteden van Fontysgeld én wat Fontys kan doen om medewerkers en studenten tevreden en gezond te houden.

-------------------------------------

Central Participation Council: Elections Postponed

The Executive Board and the election committee of the CPC have decided to postpone the current elections for the Central Participation Council. It has recently been established that we cannot guarantee that the voting programme used for participation elections meets all safety requirements. Therefore there has been decided that we will vote again soon, so that we can be sure that this will be done fairly and safely!

This means that the voting program will be adjusted shortly and the votes that have been cast so far will no longer be valid. A call to recast your vote will follow as soon as possible.

We are sorry to make this decision, despite all the efforts of both the candidates and the election committee. Of course, we assume that everyone who has already cast a vote on their favorite candidate will do so again soon.

If you have any questions about the CMR elections? Feel free to ask them via cmr@fontys.nl or visit fontys.nl/denktank