18
augustus
2020
|
14:51
Europe/Amsterdam

Ventilatie in de Fontysgebouwen, update 33

Update C

De zomervakantie is bijna voorbij en dat betekent dat al onze gebouwen weer open gaan, rekening houdend met de covid-19-maatregelen die van toepassing zijn. Alle locaties zijn inmiddels getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Momenteel is er een brede discussie gaande over de aerosole verspreiding van het coronavirus (Covid-19). Vanuit de installatiebranche zijn er aanvullende adviezen gegeven over inperken van risico’s op verspreiding van het virus via klimaatinstallaties en de waterbeheersing in gebouwen.

Bij Fontys hanteren we het voorzichtigheidsprincipe en daarom treffen wij extra maatregelen en controles op het gebied van onze klimaatinstallaties (met name ventilatie en koeling) en waterbeheersing (toiletten, wastafels, fonteintjes).Gebruikers kunnen tevens daar waar mogelijk naar eigen inzicht ramen openen.

Naast deze extra maatregelen blijven de overige afspraken binnen Fontys van kracht (handen wassen, 1,5 meter afstand houden, niesen in de elleboog, thuis blijven bij klachten). Zie daarvoor ook deze animatie.