23
mei
2023
|
16:36
Europe/Amsterdam

Veilig informatie opslaan en delen

for English see below

Verstuur jij nog steeds allerlei bijlagen en documenten per mail? En staan verschillende versies van een document overal en nergens opgeslagen? Dat kan anders. Informatie en documenten opslaan én delen kan veilig. Zo help ook jij mee aan een veilig Fontys. 

Voor tips over het verzamelen of veilig delen van informatie zie onderstaande infographic.  

Heb je nog vragen over informatie opslaan en delen? Je ISP-contactpersoon (informatiemanager) kan je mogelijk verder helpen. 

Samen cybercriminaliteit tegengaan 
Alleen door samen ‘informatieveilig’ te werken, kan Fontys cybercriminaliteit tegengaan. Fontys heeft daarvoor Gouden Regels opgesteld: concrete manieren om beter met je (digitale) gegevens en middelen om te gaan. Vaak simpele regels, die iedereen kan oppakken, maar met een groot effect.  

Dit studiejaar worden drie pijlers van informatieveilig handelen extra uitgelicht. Deze keer is dat het veilig opslaan en delen van documenten en informatie. Hierna volgt nog het onderwerp ‘goed wachtwoordgebruik’. Wil je er al meer over weten, neem dan een kijkje op de nieuwe website van Information Security & Privacy. 

Auteur: Sarah van Ingen

Share and store information safely
Are you still sending all kinds of attachments and documents by e-mail? And are different versions of a document stored all over the place? That can be done differently. Information and documents can be stored and shared securely. In this way, you too can help make Fontys safe.

For tips on collecting or sharing information securely, see the infographic below.

Do you still have questions about storing and sharing information? Your ISP contact (information manager) may be able to help you further.

Fighting cybercrime together 
Only by working together 'information securely' can Fontys combat cybercrime. To this end, Fontys has drawn up Golden Rules: concrete ways to handle your (digital) data and resources better. Often simple rules, which anyone can pick up on, but with great effect.

This academic year, three pillars of information security are highlighted. This time it is the safe storage and sharing of documents and information. This is followed by the topic of proper password use. If you already want to know more about it, take a look at the new Information Security & Privacy website.