29
mei
2020
|
11:44
Europe/Amsterdam

Vanaf 1 augustus 2020 alle campussen en onderwijslocaties rookvrij

Roken op de campus en bij onderwijsgebouwen verboden

Ons onderwijs vindt online plaats en medewerkers werken thuis. Onze gebouwen en campussen liggen er vanaf half maart verlaten bij. In het nieuwe schooljaar bestaat ons onderwijs uit een mix van online en fysiek onderwijs op de campus en zijn gebouwen weer beperkt open (binnen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM). Naast alle regels die er gelden in het kader van de anderhalve meter maatschappij geldt bij Fontys nog een aantal andere nieuwe regels.

Vanaf 1 augustus rookvrije campus
Zo moeten vanaf 1 augustus 2020 alle schoolomgevingen - en dus ook de Fontyscampussen - in Nederland rookvrij zijn. Dit betekent dat er nergens in de omgeving van een onderwijsgebouw en op de campus meer gerookt mag worden en de speciale rookruimtes verdwijnen. De overheid voert dit niet-rokenbeleid om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, mensen te helpen die willen stoppen met roken en mee-rokers te beschermen tegen de tabaksrook.

Aanpassing huisregels
Deze nieuwe wetgeving leidt tot intrekking van de regeling Rookoverlast per 1 augustus aanstaande en een uitbreiding van de huisregels waarin naast een rookverbod in de gebouwen ook een rookverbod rondom onderwijsgebouwen en op de campussen wordt opgenomen. Fontys doet een dringend beroep op iedereen om geen overlast te veroorzaken. De aanpassing van de huisregels is door het College van Bestuur goedgekeurd en de CMR heeft met de wijziging ingestemd op 14 mei jl.

Aanpassing interne gedragsregels
In het Reglement Huisregels en ordemaatregelen en in de Integriteitscode – die onlangs zijn aangepast - is over roken het volgende opgenomen: Medewerkers houden zich aan de overeengekomen werktijden. De pauzes die medewerkers nemen, zoals een lunchpauze, maar ook een rookpauze, vallen niet onder werktijd en worden dus niet als ‘gewerkte uren’ geregistreerd. Meer informatie vind je in de download rechts bovenaan deze pagina. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het nemen van rookpauzes een onderwerp is waarover medewerkers met elkaar in gesprek gaan. Ook voor leidinggevenden ligt er wellicht op een bepaald moment een taak om het gesprek over roken tijdens het werk te voeren. Door dienst P&O is een handreiking voor leidinggevenden samengesteld om dit gesprek aan te voeren.

 

Auteur: Mascha Arts