06
juni
2019
|
14:56
Europe/Amsterdam

TRACK-Z 2040: start project ziekenhuiszorg anno 2040

Typisch TEC for Society project: onderzoek, onderwijs en werkveld verbinden

trackz 5

Op donderdag 23 mei ontmoetten zo’n honderd belangstellenden elkaar tijdens de ‘Inspiratiesessie Ziekenhuiszorg 2040’. Dit was ook de kick-off van de nieuwe innovatiecommunity TRACK-Z 2040. Het is een van de onderzoeken van het thema Health van Fontys TEC for Society. En gezien de technologische ontwikkelingen ook logisch om deze bijeenkomst in de Dutch Technology Week 2019 te organiseren.

Ziekenhuiszorg anno 2040: welke transitie?
Niemand twijfelt eraan dat ook de ziekenhuiszorg er in de toekomst anders uit gaat zien. Zo kunnen steeds meer behandelingen, die eerder in het ziekenhuis moesten plaatsvinden, dichterbij of in huis worden gegeven. Nu geldt dat al voor sommige vormen van chemotherapie en nierdialyse. Innovaties zorgen wel voor verandering, maar nog niet voor een transitie. Daarin veranderen de structuur en de organisatie ook ingrijpend. Dat vraagt om kennisontwikkeling (bijvoorbeeld door praktijkgericht onderzoek), maar vooral ook kennisdeling (‘live’ en ‘online’) en een mindset die dit mogelijk maakt. Hoe breng je dat samen (onderzoekers, zorgprofessionals én studenten) in beweging?

Broed- en vindplaats
Een van de ambities van Fontys lector Angelique Dierick is daarom om samen “Met TRACK-Z 2040 willen we een community creëren waarin onderzoek, onderwijs en werkveld elkaar vinden en inspireren om nét dat stapje verder te zetten, om samen te werken aan innovaties die ertoe doen, die passen bij de belevingswereld van professionals en patiënten én die een antwoord bieden op de uitdagingen voor de toekomst”, aldus Dierick. “Het is een van mijn ambities om met alle betrokkenen dus met studenten, zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers een broed- en vindplaats voor de transitie van de ziekenhuiszorg te creëren.” Daarom organiseerde zij samen met Lieky van Beek deze inspiratiesessie. Verschillende sprekers zorgden voor nieuwe vergezichten. Zoals Rens Brankaert met zijn presentatie over ‘warme technologie’. “Zorg dat je altijd het perspectief van de gebruiker voor ogen houdt”, zei hij. Zijn voorbeeld van een echt kompas voor mensen met dementie liet zien wat dat betekent: hoogwaardige gps-tracking in een ‘eenvoudig’ kompas waarbij de wijzer altijd naar huis wijst. Ontroerend was het filmpje met een oudere en een ‘eenvoudig’ kussen waarin een ipad ‘verwerkt was. Ook Monica Veeger liet als trendwatcher verschillende mogelijke scenario’s de revue passeren. Op de inspiratiemarkt zagen de deelnemers wat er nu al mogelijk is. En tot slot was er een interactieve dialoog met alle deelnemers over hun behoeftes voor het vervolg van dit project. Samen met hen gaat dat binnenkort verder vorm en inhoud krijgen. Wordt vervolgd dus!

Foto’s: Frank van Welie
Film: Marieke Hendriks