Eindhoven,
02
december
2016
|
13:39
Europe/Amsterdam

Symposium Sociale Steunsystemen op 1 december 2016

“De sociale professional geeft een eigen kleur en inhoud aan wat ‘de nieuwe beterweter’ bedenkt”
Margot Trappenburg, 1 december 2016

De neerslag van drie implementatietrajecten gericht op het bevorderen van sociale steun in het domein van zorg en welzijn

Op donderdagmiddag 1 december 2016 organiseerde het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work (verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies) bij Seats2Meet in Eindhoven het slotsymposium 'Sociale Steunsystemen'.

Rol van de professional

Dit symposium diende ter afronding van drie Wmo-implementatietrajecten in de beroepspraktijk die het lectoraat gedurende twee jaar heeft gevolgd: ‘Naastenparticipatie’ bij GGZ Oost Brabant, ‘Sociale Netwerk Versterking’ bij MEE en ‘Eigen Kracht Groepen’ bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Tilburg. Een belangrijk uitgangspunt van alle trajecten was ‘de rol van de professional bij het bevorderen van sociale steun voor cliënten en burgers’. Wat hebben we van deze praktijken geleerd ter verbetering van de kennis, deskundigheid en handelingsvaardigheid van huidige en aankomende professionals?

Sprekers

“De sociale professional geeft een eigen kleur en inhoud aan wat ‘de nieuwe beterweter’ bedenkt” (Margo Trappenburg, 1 december 2016)

Gedurende deze middag deelden verschillende sprekers hun visies op en ervaringen met het implementeren van nieuwe werkwijzen in organisaties die volop in verandering zijn. Speciale gast was prof. dr. Margo Trappenburg, Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij gaf een boeiende lezing over ‘de nieuwe betweters’ en de wijze waarop de huidige professionals hier een eigen draai aan weten te geven. Hanneke Claassens gaf een toelichting op het implementatietraject ‘naastenparticipatie’ bij GGZ Oost Brabant en de trainers Frans van Mil en Ben van Riel gaven het publiek op interactieve wijze inzicht in het gevoelsleven van naasten van cliënten met ernstige psychische aandoeningen. Wilma van Os en Martine Schilder hebben samen de implementatie van de werkwijze Sociale Netwerk Versterking bij MEE een mooi podium gegeven door hun eigen ervaringen, die van collega’s en die van een cliënt te delen. Hankie Gubbels, trainer Eigen Kracht Groepen bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk, vertelde op enthousiaste, kritische en realistische wijze over de implementatie van Eigen Kracht Groepen als een methode voor groepsmaatschappelijk werk, ondersteund door twee EKG-trainers en een aangrijpend en treffend filmpje van een deelnemer.

Terugblik en toekomst

Na boeiende reacties uit de zaal, rondde Lilian Linders het inhoudelijke programma af met een concluderende terugblik op de verschillende trajecten en een kijkje in de (huidige) toekomst van het lectoraat. De rode draad die we in onze praktijkonderzoeken constateren is het zoekproces van de sociale professionals naar het geven van handen en voeten aan abstracte beleidsconcepten in de praktijk. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld: ‘weerstand als uitdaging zien’, ‘transformatie als kans zien’ en ‘leren om op je handen te zitten’. Na afloop werden aan alle bezoekers de eindpublicatie en de factsheets met de onderzoeksresultaten uitgereikt.

Na afloop van de inspirerende middag werd er door de bezoekers en deelnemers volop nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. We kijken terug op een succesvolle middag met een opkomst van zo’n 75 enthousiaste bezoekers.

De huidige Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys en het ReflexieLab (beiden onderdeel van het lectoraat) richten zich samen met werkveldpartners in verschillende deelprojecten op het vormgeven van sociale reflexiviteit in de beroepspraktijk en het onderwijs. Meer informatie is te vinden op de website van het lectoraat Sociale Veerkracht.

Eindpublicatie: Mols & Linders (2016). Sociale Steunsystemen. De neerslag van drie Wmo-implementatietrajecten. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies