15
september
2021
|
15:20
Europe/Amsterdam

Studeren, een beroep kiezen, is dat voor iedereen wel vanzelfsprekend?

In gesprek met Ilonka, sessieleider van de Week van diversiteit

1581013372619

In het brede onderwijsveld hebben professionals elke dag te maken met diversiteit. In onze Fontys Community van 50.000 mensen is er diversiteit te vinden op verschillende vlakken: cultureel, genderdiversiteit, diversiteit in het werkveld en tal van andere gebieden. Hierbij wordt er in deze community ook inclusie nagestreefd en gekeken naar hoe er als kennisinstituut in alle opleidingen iets betekend kan worden voor de professionals. Er wordt op verschillende aspecten focus gelegd op diversiteit en inclusiviteit in het onderwijs. De ene docent focust zich op culturele- en genderdiversiteit in de lessen met betrekking tot taalgebruik en input in presentaties. De ander is weer meer gespecialiseerd in het werken met autisme en zal daarbij sensitief zijn naar studenten waarbij het waarnemen en het verwerken van prikkels intenser is.

Ter voorbereiding van de Fontys Week van diversiteit (4 t/m 11 oktober) spreken wij Ilonka van der Sommen. Als docent van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) en autismespecialist maakt zij zich sterk voor de waardering van diversiteit binnen Fontys (Lectoraat Waarderen van Diversiteit). Het lectoraat heeft door middel van photovoice onderzoek meerdere onderwerpen onderzocht op het gebied van diversiteit en inclusie in het onderwijs. Ilonka: “Thema’s als armoede, sociale achtergrond, mantelzorg, prikkelgevoeligheid, afstemming op internationale studenten, gezien worden, negatieve uitlating over autisme en tal van onderwerpen worden aan de hand van foto’s gepresenteerd tijdens deze onderzoeken. We hebben professionals en studenten gevraagd: Wanneer voel jij je welkom bij Fontys en wanneer juist niet. En wat zou er nodig zijn om dit te veranderen?. Wij vinden het van belang dat iedereen zich bewust wordt van het eigen verhaal, eigen opvattingen en overtuigingen. Inclusie staat voor samen leven en samen werken, dus ook samen studeren in een community.”

Tijdens de Week van Diversiteit verzorgt Ilonka samen met Jeanne van der Kaa de sessie genaamd: ‘Studeren, een beroep kiezen, naar school gaan, is dat voor iedereen wel vanzelfsprekend? Verhalen van de professionals en studenten’ op donderdag 7 oktober. Zij nemen jullie dan graag mee in de verhalen van alledag. Jeanne is leraar en zorgcoach op het Koning Willem 1 Collega in Den Bosch. Ze werkt met vluchtelingen en ISK-leerlingen op de Entree-opleiding in het mbo. Enkele (oud-)studenten van zowel Jeanne als Ilonka zullen hun verhaal delen. Ilonka: “Deze studenten zijn jongeren met dromen en ambities die door de politieke situatie uit hun vaderland hebben moeten vluchten. In Nederland zijn zij terecht gekomen in het schoolsysteem en hebben zij hun voormalige dromen en ambities moeten bijstellen. Hoe zouden we kunnen inzoomen op levensvaardigheden en levenswijsheid? En wat hebben de jongeren bij Jeanne in de klas nodig van haar als docent? Over onder andere deze vragen zullen wij in gesprek gaan tijdens de bijeenkomst en daarbij gaan we luisteren naar elkaars verhalen.”

De Week van diversiteit is gericht op kennisdeling, het delen van ervaringen en de dialoog met elkaar aangaan. Fontys leidt o.a. mensen op die in een educatieve setting werken, training geven of begeleiden. In de Week van diversiteit wordt daar aandacht aan besteed.

Wil jij graag deze bijeenkomst op donderdag 7 oktober bijwonen of meer informatie? Ben je benieuwd welke andere sessie we verzorgen? Kijk dan op de site van de Week van Diversiteit en meld je aan!

De sfeer is informeel en iedereen met een onderwijshart is van harte welkom!

Auteur: Jessie de Bok