08
december
2023
|
15:57
Europe/Amsterdam

Studentenwelzijn 'Zet je antennes scherp en vraag door'

Studentenwelzijn 'Zet je antennes scherp en vraag door'

De meeste Fontysstudenten fietsen soepel door hun studietijd heen, maar dat geldt niet voor iedereen. Via toegankelijke studentbegeleiding wil Irma Jacobs, docent bij de Fontysopleiding Commerciële Economie, het studentenwelzijn verbeteren én beter op de kaart zetten bij collega’s.

De NPO-gelden waren een stimulans om studentenwelzijn beter op de kaart te zetten bij het instituut Economie en Communicatie. Waarom was dat volgens jou nodig? 
‘Natuurlijk zagen we altijd al studenten met strubbelingen, maar in coronatijd kwamen de problemen nog schrijnender aan het licht. De problematiek is heel divers, van een lastige thuissituatie (bijvoorbeeld scheiding van ouders, mantelzorg of een overlijden), studeren met AD(H)D of ASS, stress, faalangst, uitstelgedrag of studeren met een andere culturele achtergrond. Allerlei factoren kunnen het moeilijk maken om een studie goed af te ronden. Terwijl lekker in je vel zitten een randvoorwaarde is voor effectief studeren.’

Samenvatting

Verhalenreeks over Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen tot eind 2024 geld om eigen herstelplannen te maken. In deze serie verhalen kun je lezen wat Fontys met dit geld heeft gedaan. Deze keer: Van diploma-uitreiking on tour tot een bonusmama. Wil je meer weten over het programma NPO? Kijk op fontys.nl/npo.

Wat is studentenbegeleiding precies?
‘Als het op de een of andere manier niet goed gaat met een student, kan hij of zij terecht bij het team Studentbegeleiding. We kijken wat een student nodig heeft om zich beter te voelen en zo soepel mogelijk de studie te vervolgen. Als studentbegeleiders hebben we een groot netwerk en werken we samen met Fontys studentvoorzieningen. We kunnen elkaar ook altijd om advies vragen.’

Doe je dit werk alleen?
‘Nee, gelukkig niet. Bij Commerciële Economie werk ik samen met Lynn van Wijk, en binnen Economie en Communicatie zijn er nog een aantal studentbegeleiders actief, het voordeel is dat we de opleiding kennen en dat de lijntjes korter zijn.’

Hoe vernieuwend is studentenbegeleiding?
‘We hadden al een goed voorbeeld in huis. We delen een gebouw met o.a. de financieel economische opleidingen van Fontys. Zij werkten al langer met speciale studentbegeleiders. En natuurlijk hadden we al studiekeuzeadviseurs, decanen en psychologen. Maar uit onderzoek bleek dat lang niet alle studenten die hulp wisten te vinden. Ze trokken niet aan de bel, of pas als ze al diep in de problemen zaten. Met studentbegeleiding trekken we de ‘zorg’ breder en verlagen we de drempel. Zo voorkomen we dat problemen verergeren. Als studenten uitvallen, zijn ze pas echt ver van huis. Als hogeschool zijn wij natuurlijk ook gebaat bij gelukkige studenten en minder uitval. De NPO-gelden waren voor ons een noodzakelijke stimulans om hier echt mee aan de slag te gaan.’

De NPO-gelden zijn tijdelijk. Stopt dit project op den duur?
‘Zonder de NPO-gelden was dit project niet van de grond gekomen. Dankzij die gelden hebben we kunnen uitproberen wat werkt. We hebben nu veel scherper op ons netvlies hoe we het welzijn van studenten kunnen verbeteren. Fijn dus dat binnen ons instituut is besloten dat we dit project voortzetten. De studentbegeleiders zijn dus een blijvertje. De relevantie is helder, onder andere door de uitslag van een onderzoek naar studentenwelzijn binnen Fontys Economie en Communicatie en een recent gepubliceerd onderzoek van het Trimbos instituut. Deze onderschrijven het nut van studentbegeleiders.’

Studentbegeleiders doen dit werk als extra taak, naast hun vak als bijvoorbeeld docent. Hoe groot is het draagvlak bij collega’s?
‘Dat wordt steeds groter. Ik zie het als mijn taak om collega’s bewust te maken van het nut. Vooral studieloopbaanbegeleiders hebben een belangrijke doorverwijzende rol. Je moet namelijk niet afwachten, maar zélf je antennes scherpstellen en doorvragen als je vermoedt dat er iets meer aan de hand is. Over een paar jaar hoop ik dat oog hebben voor studentenwelzijn structureel in ons systeem zit. We zijn op de goede weg.’

‘Irma was er voor me, dat had ik echt nodig’

Studenten Commerciële Economie kijken terug op begeleiding door Irma Jacobs

Renée en Emma* liepen tijdens hun studie Commerciële Economie vast door persoonlijke problemen die tijdens de corona-lockdown nog erger waren geworden. Allebei zochten ze hulp bij studentbegeleider Irma Jacobs, en met succes. ‘Irma heeft me echt door mijn laatste jaar heen gesleept’, zegt Renée.

Emma had in haar tweede studiejaar veel op haar bord. Ze kampte met concentratieproblemen en uitstelgedrag. ‘Ik had het heel druk. Ik maakte lange dagen, liep stage, had een baantje. Ik liep steeds meer vast, en tijdens corona ging ik me nog slechter voelen. Toch vond ik om hulp vragen heel moeilijk.’ Uiteindelijk stuurde ze Irma een mailtje met een verzoek om haar te helpen.

Rugzakje
Ook Renée klopte bij Irma aan. ‘Ik kende haar al omdat ze mijn afstudeercoach was.’ Het ging al langer niet zo goed met haar. Daarom vroeg ze of Irma extra tijd voor haar had. ‘Ik had heel wat in mijn rugzakje, daardoor was ik heel onzeker en ik voelde me slecht. Mijn thuissituatie was lastig. Mijn vader had de diagnose kanker gekregen toen ik nog op de middelbare school zat, ik kwam uit een relatie die niet goed voor me was, en corona maakte alles nog erger’, vertelt Renée.
Via de huisarts kreeg ze een doorverwijzing naar een psycholoog, maar daar kon ze niet meteen terecht. ‘In de tussentijd had ik gesprekken met Irma. De meeste studenten hebben een ontwikkelvraag als ze bij de studentbegeleider aankloppen. Voor mij was de tijd daarvoor te kort omdat ik al in mijn afstudeerjaar zat. Maar dat Irma er voor me was, heeft me wel door het laatste stuk van mijn studie gesleept. Ik kon mijn ei bij haar kwijt, ze was echt betrokken.’

‘Ik liep vast’
Emma vertelt dat ze altijd al moeite had met discipline. ‘Op de middelbare school was dat geen probleem, daar haalde ik alles zonder leren. Maar hier liep ik vast. Ik gaf andere mensen steeds prioriteit en kwam niet aan mijn eigen taken toe. Ik bleef maar uitstellen. En had ik een keer vrij, dan was ik zo moe dat ik maar wat lag te scrollen op mijn telefoon. Daar ga je je ook niet beter van voelen.’   
De gesprekken met Irma hielpen Emma op twee manieren. ‘Ze luisterde goed en heeft veel mensenkennis, ik kon eindelijk mijn verhaal kwijt. Dat luchtte me enorm op. Maar we maakten ook een plan om mijn gedrag te veranderen. Ze gaf me goede tips, ik leerde realistisch te plannen. Ik wilde altijd veel te veel doen en raakte vervolgens gedemotiveerd omdat ik mijn werk niet afkreeg. Irma leerde me om ook inhaaltijd in te plannen, én tijd om iets leuks te doen. Dat was precies wat ik nodig had.’ Daarnaast verwees Irma haar naar online modules en een workshop over uitstelgedrag. ‘Daar heb ik veel van geleerd. Ik vond het ook fijn om te merken dat ik niet de enige was.’
Ze heeft inmiddels haar laatste afspraak bij Irma gehad. ‘Maar ik mag haar altijd bellen als ik ergens mee zit.’ Emma is nu vol goede moed dat ze op de goede weg zit. ‘Dankzij Irma heb ik er nu vertrouwen in dat het me lukt om mijn studie af te ronden.’

*Emma is niet haar echte naam, vanwege privacyoverwegingen is de naam Emma gebruikt.

Geplaatst door: Nancy van Amstel