Tilburg ,
05
april
2019
|
09:56
Europe/Amsterdam

Start huisvestingsprogramma Tilburg en hoogste punt nieuw onderwijsgebouw

Hoogste punt onderwijsgebouw voor Fontys ICT en Fontys ACI op campus Stappegoor in Tilburg

Drone

Donderdag 4 april is het hoogste punt van het nieuwe onderwijs- en onderzoekgebouw op Campus Stappegoor van Fontys in Tilburg bereikt. Dit nieuwe gebouw (P8) wordt vanaf eind 2019 de nieuwe huisvesting voor studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool ICT en Fontys Academy for Creative Industries. Het gebouw is het eerste project uit het grootschalig huisvestingsprogramma van Fontys in Tilburg. Op 4 april werd tevens het huisvestingsprogramma van Fontys Tilburg afgetrapt. 

Veranderingen verankeren in ons onderwijs
Maatschappelijke, economische en technologische veranderingen komen in een rap tempo op ons af. Door de veranderingen in deze nieuwe tijd heeft de toekomstige werkgeneratie naast vakkennis ook andere, eigentijdse skills nodig: TEC-skills; waarbij TEC staat voor Technology, Entrepeneurship en Creativity. Wie over deze skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt creatief de samenwerking met andere disciplines. Aan Fontys de taak om deze skills stevig te verankeren in het onderwijs dat we geven.

Creëren van toekomstbestendige leer- en werkomgeving
Om optimaal invulling te kunnen geven aan de nieuwe eisen aan het onderwijs, passen we onze leer- en werkomgeving ingrijpend aan. Met name in Tilburg en Eindhoven investeren we de komende jaren flink in onze gebouwen en onze campussen. Het belangrijkste motief achter al die verhuis- en bouwplannen is dat we de fysieke omgeving meer toekomstbestendig maken.

Nieuw innovatief onderwijsgebouw voor studenten van FHICT en ACI
Fontys Hogeschool ICT en ACI willen hun onderwijsprogramma aanbieden in een inspirerende omgeving. De studenten krijgen straks vanaf medio 2020 onderwijs in het nieuwe gebouw P8 op Campus Stappegoor. Het gebouw is naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects en wordt uitgevoerd door Heerkens van Bavel Bouw.

De nieuwe innovatieve huisvesting sluit aan bij de missie en visie van Fontys en wordt een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving waarin we het beste van onze studenten naar boven halen. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting van studenten, medewerkers, bedrijfsleven en andere belangstellenden en tot de creatie en het delen van kennis. In dit gebouw maken de traditionele leslokalen plaats voor transparante Open ICT Labs (OILS). Een OIL is een open omgeving waar ruimte is voor grote groepen studenten om samen te werken, te leren en te experimenteren.

Fontys investeert in haar vastgoed
Fontys gaat verder. Als de medewerkers en studenten van ACI uit hun oude gebouw zijn vertrokken, verbouwen we P3 voor de Juridische Hogeschool Fontys/Avans. De medewerkers en studenten die nu gehuisvest zijn aan de Meerkoldreef in Tilburg verhuizen dan ook naar de campus. Het gebouw wordt klaar gemaakt voor het onderwijs van dit opleidingsinstituut. Daarnaast verhuist Fontys Hogeschool Journalistiek in de zomer van 2021 naar MindLabs in de Spoorzone Tilburg. In samenwerking met gemeente Tilburg realiseert Fontys Hogescholen een nieuw gebouw om daar met Fontys Hogeschool Journalistiek, Tilburg University, ROC Tilburg en het mediaconcern de Persgroep samen te werken binnen de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld.

 

Afzender: Fontys Hogescholen, College van Bestuur
Foto*: Judith Tolling 
*Bijschrift foto: alle genodigden zien hoe een drone het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Deze drone werd bestuurd door Ilse van der Pas, directeur Fontys Academy for Creative Industries.