28
november
2022
|
16:35
Europe/Amsterdam

SmartScan-onderzoek leidt naar innovatiever aanmeten ortheses

Drukbezocht slotsymposium SIA-RAAK-project op 23 november 2022

20221123_174452

Na twee jaar intensief samenwerken aan een game changer inside orthopedic (shoe) technology, vond 23 november het slotsyposium plaats van het SIA-Raak onderzoeksproject SmartScan. Binnen dit project draaide alles om het ontwerp van een digitaal meetinstrument in de vorm van een handschoen, die het aanmeetproces van de orthopedisch (schoen)technoloog stukken inzichtelijker maakt. Tijdens het drukbezochte symposium werden de resultaten van de verschillende onderzoeken en projecten gepresenteerd aan consortiumpartners, studenten en onderzoekers.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft voet- of enkelproblemen. Een deel daarvan is gebaat bij een hulpmiddel; een Enkel-Voet-Orthese (EVO). Het ontwerpen van dit hulpmiddel is een complex en dynamisch proces en gebeurt nu meestal met een gipsafdruk. 

Meten met sensoren 
Binnen SmartScan richtten onderzoekers en samenwerkingspartners zich op een nieuwe, innovatieve manier van werken. Inhoudelijk projectleider Fred Holtkamp vertelt: “Met behulp van een slimme handschoen met sensoren, verkrijgt een orthopedisch (schoen)technoloog een volledig digitaal beeld van de voet. De gedachte is simpel: de behandelaar drapeert de handschoenen over de voet en de sensoren meten waar de vingers zich bevinden. De kracht waarmee een behandelaar de voet indrukt en de uitgevoerde correcties worden digitaal vastgelegd.” Yvonne van Zaalen, organisatorisch projectleider van SmartScan, vult aan: “In het licht van de digitalisering van de orthopedische technologie wordt dit meetinstrument als een ‘game changer’ gezien.”

Prototype
Tijdens het project is een prototype van deze handschoen met bijbehorende software ontwikkeld. Daarnaast is gewerkt aan een verdere uitwerking van de procesbeschrijving medische hulpmiddelen, waarin het ontwerpgedeelte een herkenbare plaats heeft gekregen, in de vorm van een handelingsprotocol.

Toekomst
Geert-Jos van der Maazen, aan het project verbonden als docent-onderzoeker, werpt een blik in de toekomst: “Het digitale meetinstrument, wat een meethandschoen maar ook een sok kan zijn, wordt zeker een game changer. Het brengt de Orthopedisch Technoloog naar het digitale en meetbare tijdperk.”

Het project Smartscan wordt gecontinueerd in onder andere de Fontys onderzoekslijn Digitalisering van de Orthopedische Technologie en diverse nieuwe onderzoeksprojecten. Fred Holtkamp kijkt positief terug én vooruit: “Naar aanleiding van het symposium hebben inmiddels drie bedrijven informatie opgevraagd. Ze willen graag met mij een verdiepend overleg over de toekomst van de orthopedische technologie. Er is al veel ontwikkeld, maar er blijft altijd ruimte voor verder onderzoek!”

Meer informatie over het project is te vinden op www.fontys.nl/smartscan

Auteur: Christel Ruijs
Onderschrift bij foto: projectleider Fred Holtkamp samen met sprekers en docent-onderzoekers Pascal Bruijnen en Denise Anderson