28
februari
2024
|
15:10
Europe/Amsterdam

Schakelmodule TCL leert scholieren naar toekomst kijken

Tilburgse scholieren bedenken oplossingen voor dak- en thuisloosheid onder jongeren

BungaNoz-6

Hoe kunnen we dak- en thuisloosheid onder jongeren in Nederland voorkomen of verminderen? Met die vragen gingen middelbare scholieren in Tilburg een half jaar aan de slag. Tijdens de Schakelmodule Toekomstmakers van Fontys Trendresearch & Concept Creation in Lifestyle werkten ze in opdracht van Regio Hart van Brabant aan een uitdagende opdracht. Tegelijkertijd maakten ze kennis met het hbo. Onlangs presenteerden ze hun oplossingen op een bijzondere plek: de hal van het Tilburgse gemeentehuis.

Die locatie was niet zomaar gekozen. De leerlingen presenteerden er hun innovatieve oplossingen aan beleidsmakers van de gemeente Tilburg, jongerenwerkers van R-Newt en het Innovatienetwerk Jeugd. Onderstaand een overzicht van de ideeën.

  • Vriendelijke architectuur in de stad van, zoals bankjes die kunnen worden omgetoverd tot slaapplek (modulair) in de avonden, met daarop bijvoorbeeld vriendelijke teksten.
  • ‘De Hoop Herberg’, een plek waar jongeren naartoe kunnen als ze onderdak zoeken, maar waar ze ook kunnen werken en tegelijkertijd een slaapplek hebben.
  • Home Link: een platform waar mensen een slaapplek in hun eigen woning ter beschikking kunnen stellen voor een jongere die onderdak zoekt.
  • Kasten in de stad van Tilburg waar mensen eten of spullen in kunnen doen die jongeren kunnen gebruiken als ze warmte/eten/spullen nodig hebben.
  • Het gebruiken van leegstaande plekken in Tilburg, bijvoorbeeld. leegstaande panden of scholen, om jongeren onderdak te geven,
  • Het organiseren van voorlichtingsdagen op scholen over dakloosheid, om het stigma te doorbreken en beeldvorming hierover te bespreken.

Invloed uitoefenen
Bijdragen aan een betere de toekomst. Daarvoor worden ook de studenten van Fontys Trend Research & Concept Creation in Lifestyle opgeleid. Omdat je daar volgens docenten Maud Donga en Lotte van Oosterhout niet vroeg genoeg mee beginnen, ontwikkelden ze de schakelmodule. Volgens Maud staan middelbare scholieren vaak niet stil bij de toekomst. Ze beseffen niet dat ze er zelf invloed op uit kunnen oefenen. Daarmee gaan ze aan de slag tijdens de schakelmodule. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met organisaties in de regio.

Maatschappelijke vraagstukken
De scholieren maken zo op een laagdrempelige manier kennis met het vak van toekomstmaker, maatschappelijke vraagstukken en het hbo. Ze kunnen de schakelmodule daarnaast ook inzetten voor hun opleiding, voor hun profielwerkstuk of voor loopbaanoriëntatie- en –begeleiding.

BungaNoz-8
BungaNoz-14
BungaNoz-30
BungaNoz-44
BungaNoz-32
BungaNoz-18
BungaNoz-47