13
juli
2021
|
17:02
Europe/Amsterdam

Samen werken aan versterking Feedbackgeletterdheid

Feedbackgeletterdheid

Het belang van Feedbackgeletterdheid

Binnen de ontwikkeling naar meer flexibel en gepersonaliseerd onderwijs is het versterken van feedbackgeletterdheid (FBG) van studenten een cruciale stap op weg naar het realiseren van zelfsturing in het leren. Feedbackgeletterdheid gaat niet alleen over feedback vragen, ontvangen en geven maar heeft ook betrekking op zaken als het reguleren van emoties die gepaard gaan met ontvangen van feedback, het leggen van verbanden tussen feedback en opleidingsdoelen en het vertalen van feedback naar gerichte vervolgacties in het leerproces. Ook een goede opbouw en evaluatie van het portfolio door studenten valt hieronder. Feedbackgeletterdheid als sleutel naar leven lang leren.

Inspiratieweek met 800 deelnemers

Om kennis te verzamelen over feedbackgeletterdheid en ter inspiratie van docenten en onderzoekers organiseerde het lectoraat Goed Leraarschap – Goed Leiderschap van FHKE in Maart een inspiratieweek, de Week van de Feedbackgeletterdheid. Uit het grote aantal deelnemers (zo’n 800) en de vele positieve reacties blijkt dat ook in andere opleidingen feedbackgeletterdheid als belangrijk en actueel thema wordt gezien. We hebben veel instrumenten, handvatten en contacten aan deze week over gehouden. Voor meer informatie kun je opnames van de presentaties in de Week van Feedbackgeletterdheid terug kijken via Teams (code y6c2e8g).

Speerpunt

Binnen FHKE is het versterken van feedbackgeletterdheid de komende jaren een speerpunt. We kiezen daarbij voor een aanpak in de vorm van professionele leergemeenschappen (PLG) in basisteams van de diverse opleidingen. In de professionele leergemeenschappen wordt op een onderzoeksmatige manier gewerkt aan het ontwerpen van handreikingen, tools en andere materialen waarmee we de feedbackgeletterdheid van studenten kunnen versterken, met name bij de start van hun opleiding. We gebruiken daarbij een methodiek voor samen innoveren, welke binnen het lectoraat de afgelopen jaren is ontwikkeld.

Brede PLG

Om kennisdeling tussen de teams, maar ook met andere opleidingen mogelijk te maken is er daarnaast een Brede PLG ingericht waarin de professionele leergemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Aan deze Brede PLG nemen niet alleen FHKE docenten deel, er is ook ruimte voor vertegenwoordigers van professionele leergemeenschappen in andere opleidingen die aan de slag gaan met feedbackgeletterdheid. Op dit moment zijn Master Educational Needs en Ad-Pep vanuit het domein Educatie aangehaakt en ook Pedagogiek en wellicht FLOT sluiten aan bij deze Brede PLG Feedbackgeletterdheid. Mooi om op deze manier kennis te kunnen delen tussen de instituten en daarmee bij te dragen aan de domeintransitie. De Brede PLG gaat in het nieuwe studiejaar van start op 23 augustus.

Ook aan de slag met Feedbackgeletterdheid?

Werk je komend jaar ook samen met collega’s aan een element van het versterken van feedbackgeletterdheid en heb je belangstelling samen te leren in de Brede PLG? Neem dan contact op met Henderijn Heldens, lectoraat Goed Leraarschap – Goed Leiderschap / curriculumcommissie FHKE).