EINDHOVEN,
10
oktober
2019
|
15:34
Europe/Amsterdam

Samen werken aan een duurzaam Fontys

Logo duurzaamheid

Vandaag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, presenteert Fontys haar nieuwe duurzaamheidsagenda 2020-2023. Met deze nieuwe veranderingsgerichte en impactvolle agenda bouwen we verder op de resultaten van de huidige agenda en willen we:

  • een inspiratiebron zijn voor Fontys medewerkers en studenten;
  • expliciete samenwerking met alle Diensten realiseren op het gebied van duurzaamheid;
  • De samenwerking met onderwijs en onderzoek op de agendathema’s verder ontwikkelen
  • de huidige (meer lineaire) bedrijfsvoering ombuigen naar een circulaire bedrijfsvoering.

Hiermee levert Fontys een betekenisvolle bijdrage aan een duurzame samenleving.

Sustainable Development Goals (SDGs)
We geven de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDGs) een centrale plek in onze duurzaamheidsagenda. Op basis van zeven SDGs formuleerden we voor deze agenda vier duurzaamheidsthema’s. Deze thema’s zijn direct of indirect van invloed zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering van de Diensten H&F, IT, F, O&O, P&O, M&C en SV. De vier thema’s zijn uitgewerkt in ambities, doelstellingen en resultaatafspraken. De thema’s zijn:

  1. Energie en klimaat
  2. Gezonde gebouwen en omgeving
  3. Circulair inkopen en bewuster kiezen
  4. Ontwikkeling duurzame Diensten

Transitie naar Fontysbrede verduurzaming
De duurzaamheidsagenda is een zogenaamde ‘transitie-agenda’ die de overgang ambieert naar een Fontysbrede Duurzaamheidsagenda voor de totale bedrijfsvoering, het onderwijs en onderzoek, vanaf 2024. De Dienst H&F is ervan overtuigd dat deze agenda de bedrijfsvoering van Fontys verder verduurzaamt. Dat is waar we voor gaan: ‘Verduurzamen en veranderen met impact’!

Agnes Otten, duurzaamheidscoördinator binnen Fontys: “In aanloop naar de totstandkoming van deze nieuwe agenda zijn diverse stakeholders van Fontys betrokken. Zo organiseerden we een kick-off, interview- en verdiepingssessies voor de thema’s en een Dienstenbrede bijeenkomst. Wat meteen opviel was het enthousiasme van collega’s om gezamenlijk aan de slag te gaan met verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Collega’s snappen de urgentie van werken aan duurzaamheid, je hoeft ze daar niet meer van te overtuigen. Daardoor hebben we al veel tijd gewonnen. We kunnen meteen aan de slag met de realisatie van onze doelstellingen en hoeven niet eerst langs de velden om draagvlak voor de ambities te creëren.”Het CvB heeft de Duurzaamheidsagenda eind september vastgesteld als richtinggevend document. Portefeuillehouder van de Duurzaamheidsagenda Hans Nederlof:”Duurzaamheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een robuuste samenleving en een eerlijke, veilige wereld. We moeten er allemaal vandaag mee bezig zijn en ook plannen maken voor de toekomst. En tegelijk weten we ook zoveel nog niet. Duurzaamheid is urgent en fascinerend tegelijkertijd. Trouwens; duurzaamheid begint wel bij jezelf.”

Nieuwsgierig?
Klik op www.fontys.nl/duurzaam voor een kijkje in de nieuwe Duurzaamheidsagenda, lees de tips en ontdek wat jij kan bijdragen!

 

Auteur: Agnes Otten