24
januari
2023
|
15:22
Europe/Amsterdam

Resultaten medewerkersonderzoek 2022 bekend

Praktijkgericht onderzoek

In november 2022 is een verkort medewerkersonderzoek uitgevoerd door SKB Onderzoek en Advies. In dit onderzoek lag de focus op drie thema’s: 1) een wendbaar Fontys, 2) werkdruk en sociale veiligheid en 3) hybride werken. Meer dan 4.000 Fontys-medewerkers hebben hieraan deelgenomen; dit heeft geleid tot een zeer mooie respons van 72 procent. Onze dank hiervoor is groot.

Wat vraagt deze uitkomst van ons?
Allereerst is het van belang om te benadrukken dat een medewerkersonderzoek pas effectief is als er iets met de resultaten gebeurt. Het grootste verschil wordt niet gemaakt door het onderzoek zelf maar in de opvolging. De resultaten zijn geen feiten, maar meningen en oordelen. Het is de kunst om met elkaar te ontdekken waar die op gebaseerd zijn. Pas als je dat weet, begrijp je wat de oorzaken zijn van de resultaten en kun je zaken veranderen.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten op Fontys-niveau vind je in de bijlage bij dit bericht (rechts bovenaan deze pagina). De percentages geven aan hoeveel medewerkers het (helemaal) eens zijn met de betreffende stellingen. Een soortgelijke rapportage bestaat ook voor jouw eigen instituut of dienst en voor de onderliggende teams, als er tenminste een minimale respons is van 5 medewerkers.

Deze rapportages (inclusief antwoorden op de open vraag) zijn afgelopen week gedeeld met de directies en alle decentrale medezeggenschapsraden (IMR of DMR). Zij zullen er de komende periode voor zorgen dat de resultaten worden gedeeld met alle collega’s en duidelijkheid geven over het vervolg. Vanuit Fontys P&O is de HR Businesspartner beschikbaar om te helpen bij het interpreteren van de uitkomsten en het ondersteunen van het proces van opvolging.

Het is van belang om in dialoog met elkaar betekenis te geven aan de resultaten: waar komt de perceptie vandaan, waar zijn we trots op, wat kan er beter en wat willen we dan dat er verandert? We doen dit binnen het eigen instituut of dienst en binnen de eigen opleiding of het eigen team. Dit geldt voor ons allemaal: directeuren, docenten, MT-leden en onderwijsondersteunend personeel.

Op korte termijn verkennen ook wij als college van bestuur de resultaten en gaan we hierover met elkaar in gesprek. Een meer inhoudelijke reactie op deze resultaten volgt in ieder geval snel.

Arian Steenbruggen, Hans Nederlof en Joep Houterman
college van bestuur