29
juni
2017
|
13:07
Europe/Amsterdam

RAAK-PRO subsidie voor e-Exercise Lage Rugpijn

Fontys Paramedische Hogeschool ontvangt een grote, vierjarige subsidie voor het onderzoek e-Exercise Lage Rugpijn binnen de regeling RAAK-PRO van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. In het e-Exercise Lage Rugpijn project wordt ‘blended’ fysiotherapie bij mensen met lage rugpijn onderzocht.

Lage rugpijn is de meest voorkomende oorzaak van beperkingen in activiteiten en werkverzuim in de westerse samenleving. De zorgkosten voor rugklachten in Nederland worden geraamd op 1,3 miljard euro, wat neerkomt op 25% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en 1,5% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Maar liefst 39% van de volwassen populatie krijgt minstens één keer in zijn leven te maken met een episode van lage rugklachten. In de fysiotherapiepraktijk zijn klachten van de wervelkolom de meest voorkomende klachten. Bij ongeveer 90% van de mensen met lage rugpijn is er sprake van a-specifieke lage rugpijn, die zich kenmerkt door de afwezigheid van een aanwijsbare oorzaak.

Zowel in nationale en internationale richtlijnen wordt oefentherapie bij a-specifieke lage rugpijn aanbevolen. Oefentherapie heeft als grootste voordeel dat het laagdrempelig en relatief goedkoop is. De intensiteit en inhoud van de fysiotherapeutische behandeling wordt hierbij bepaald op basis van het profiel van een patiënt. Bij patiënten met een laag risico volstaat in het algemeen goede voorlichting en advies (maximaal 3 behandelingen), bij patiënten met een gemiddeld risico op chroniciteit van klachten wordt een behandeling bestaande uit voorlichting en advies, oefentherapie en het stimuleren van lichamelijke activiteit aanbevolen. En bij patiënten met een hoog risico op chroniciteit hebben psychosociale factoren zoals angst en stress een negatieve invloed op het beloop van de klachten en wordt aanbevolen om cognitief gedragsmatige strategieën en pijneducatie te integreren in de fysiotherapeutische behandeling.

Een groot deel van de patiënten (45 tot 70%) blijkt echter de geadviseerde oefeningen en beweeggedrag niet of slechts ten dele op te volgen. Naast dat betere therapietrouw de effectiviteit van zorg positief beïnvloedt, zorgt het ook voor een kleinere kans op terugkeer van de klachten.

E-health biedt nieuwe mogelijkheden om therapietrouw te bevorderen en de patiënt beter te ondersteunen bij gedragsverandering en het stimuleren van zelfregie. Blended fysiotherapie is een combinatie van face-to-face sessies en een online programma met instructievideo’s, voorlichtingsmodules en een module om fysieke activiteit te stimuleren. In het E-Excercise Lage rugpijn project wordt de meerwaarde van het ‘blended’ aanbieden van gestratificeerde fysiotherapeutische zorg op basis van prognostische screening onderzocht bij mensen met lage rugpijn.

Tjarco Koppenaal (docent Fontys Parademische Hogeschool) en Remco Arensman (fysiotherapeut Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra) gaan de komende jaren hun promotieonderzoek doen binnen het project. Koppenaal: ‘De combinatie van het blended zorgprogramma e-Exercise lage rugpijn en de mogelijkheden om hierbij de fysiotherapeutische zorg op maat aan te bieden zullen naar verwachting de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn eigen gezondheid en therapietrouw bevorderen. Hierdoor krijgt naar verwachting de patiënt meer regie over zijn lage rugpijn en zal het resultaat van de fysiotherapeutische behandeling toekomstbestendiger zijn en voorkomen dat de klachten terugkomen.’  

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie. Dit is een structurele samenwerking in onderzoek, zorginnovatie en onderwijs tussen Fontys Paramedische Hogeschool, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Daarnaast participeren in het e-Exercise Lage Rugpijn consortium onder andere de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven, VU Amsterdam en de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapeuten. Martijn Pisters, projectleider e-Exercise Lage Rugpijn, zegt over de toekenning van de subsidie: ‘Het is een enorme opsteker dat we het ontwikkelde blended zorgprogramma e-Exercise lage rugpijn door toekenning van de subsidie verder kunnen optimaliseren en onderzoek kunnen doen of we de zorg voor patiënten met lage rugpijn door integratie van e-health in de behandeling kunnen verbeteren.’

Bronnen

Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2015 Aug;386(9995):743-00.

RIVM Nek- en rugklachten. RIVM Kosten van Ziekten database 2013. Available at: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/nek-en-rugklachten/kosten/kosten

Hoy D, Bain C, Williams G, et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis Rheum 2012;64(6):2028-37

Barten D, Koppes L. NIVEL Zorgregistraties - Zorg Door de Fysiotherapeut; Jaarcijfers 2015 En Trendcijfers 2011 - 2015. Available at: http://www.nivel.nl/sites/default/files/2015_jaarrapport_fysiotherapie_definitief.pdf.

Auteur: Margreet Vossen