13
januari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

Promovendus lectoraat Crossing Borders spreekt Venlolezing 2017 uit

vincentpijnenburg4van4.jpg

Op 10 januari sprak Vincent Pijnenburg, docent promovendus van het lectoraat Fontys Crossing Borders, de Venlolezing 2017 uit, met als thema ‘de grens en haar kansen’. De Venlolezing is een inspirerend betoog door een inwoner van Venlo jonger dan 35 jaar en is bedoeld om iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de gemeente Venlo te inspireren. Tijdens de Venlolezing ging Vincent onder meer in op de euregionale bewustwording die het lectoraat Fontys Crossing Borders probeert aan te wakkeren onder haar studenten en medewerkers.

Vincent, geboren en opgegroeid in Venlo, onderzoekt als promovendus de mogelijkheden voor samenwerking binnen de ruimtelijke ordening in het Duits-Nederlandse grensgebied. Daarnaast houdt hij zich binnen het lectoraat Fontys Crossing Borders bezig met het inzichtelijk maken en benutten van euregionale kansen. Kansen op bijvoorbeeld werk aan de andere zijde van de grens, waar bedrijven snakken naar arbeidskrachten die kunnen functioneren in een Duits-Nederlands werkklimaat. Omdat het lectoraat zich dagelijks bezighoudt met dit actuele thema, kwam het organiserend comité achter de Venlolezing bij Vincent uit met de vraag om de 9e editie van de Venlolezing uit te spreken. Hij ging graag in op deze eervolle uitnodiging.

Op dinsdag 10 januari sprak hij in een volgepakt Venloos stadhuis de Venlolezing uit, met als thema: de grens en haar kansen. ­­In zijn betoog ging hij in op de noodzaak van een grensoverschrijdende focus voor de grensregio, het aanwakkeren van een euregionaal bewustzijn en het belang van een euregionale onderwijsleerlijn. Drie pijlers waar Fontys Venlo hard aan werkt. Door studenten kennis te laten maken met beide zijden van de grens probeert Fontys Venlo meer hoogopgeleiden te boeien voor en te binden aan de regio. Voorheen was de student zich niet bewust wat de euregio te bieden heeft. Door middel van onderwijs, onderzoek en activiteiten wordt het thema ‘euregio’ zowel intern als extern onder de aandacht gebracht. Aandacht die volgens Vincent hard nodig is om de grensregio van een glansrijk toekomstperspectief te voorzien. Hij pleit er dan ook voor dat niet alleen Fontys Venlo, maar meerdere partijen aan de slag gaan met het benutten van de kansen over de grens.

De volledige Venlolezing is terug te zien en terug te lezen via www.venlolezing.nl.

 

auteur: Vincent Pijnenburg/ Monique van Laar
foto: Navenant