14
februari
2019
|
12:13
Europe/Amsterdam

Project The Right (Wo)man for the job succesvol afgerond

Het onderzoeksproject 'The Right (Wo)Man for the job?' van Chris Smerecnik en Kazimier Helfenrath richt zich op het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking op basis van zachte factoren. Het onderzoek is inmiddels afgerond en er is met een succes een bruikbare toolkit ontwikkeld. 

De re-integratiewereld is de laatste jaren opgeschud door ingrijpende veranderingen (o.a. de invoering van de Particpatiewet). Nu de gevolgen van deze veranderingen steeds duidelijker worden, geven re-integratieprofessionals aan dat de geijkte werkwijzen van kandidaten koppelen aan door de werkgever opgestelde functie-eisen in de huidige werkklimaat niet meer toereikend zijn om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen bij reguliere werkgevers.

Het project The Right (Wo)Man for the Job?! richtte zich op het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

"Plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking gebeurt nu vaak aan de hand van harde functie-eisen", legt Chris uit. Hij schetst een voorbeeld van een persoon die graag op zichzelf is. "Een dergelijk persoon moet je niet ergens plaatsen waar veel contact tussen collega's is, ook al zou het een goede match zijn op basis van harde functie-eisen."

Naast de opgestelde functie-eisen bleken de zogenoemde ‘zachte’ factoren investeringsbereidheid, steun door direct leidinggevende, sociale steun door collega’s, volwaardig werknemerschap, en veilige sfeer een bepalende rol te spelen bij het succes van een plaatsing.

Door deze zachte factoren in kaart te brengen aan de hand van de in dit project geïdentificeerde observeerbare aspecten, kunnen kandidaat en werkgever met elkaar worden ‘gematcht’. Op basis van deze match kunnen geïnformeerde beslissingen worden genomen om een bepaalde kandidaat wel of juist niet te plaatsen bij een bepaalde werkgever.

De in dit project ontwikkelde toolkit en bijbehorende workshop voor re-integratieprofessionals zullen zorgen voor duurzamere plaatsingen, waardoor uitval en bijkomende kosten zullen worden verminderd.