16
september
2021
|
15:38
Europe/Amsterdam

Principeakkoord cao-hbo 2021-2022

Fontys_CAO

Cao-partijen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao-hbo 2021-2022. Zij hebben een cao afgesloten met een looptijd van 15 maanden, van 1 januari 2021 tot 1 april 2022.

Eenmalige uitkering en salarisverhoging
In de maand november 2021 zal een eenmalige uitkering van € 880 bruto worden toegekend (naar rato van de betrekkingsomvang). Daarnaast worden de lonen op 1 februari 2022 met 2% verhoogd. Cao-partijen hebben hiermee hun waardering uit willen spreken over de inzet van werknemers tijdens de corona-pandemie.

Afspraken over werkdruk en vitaliteit
In het cao-akkoord zijn verder afspraken gemaakt over werkdruk, het faciliteren van thuiswerken en het behoud van vitaliteit en inzetbaarheid van verschillende groepen werknemers. Cao-partijen leggen het principeakkoord nu voor aan hun achterban. Zodra wij meer informatie ontvangen zullen wij je hierover informeren.
 

De volledige tekst van het principeakkoord kun je hier vinden.

Auteur:dienst P&O