10
maart
2021
|
10:47
Europe/Amsterdam

‘Praktijkgericht onderzoek? Vergroot je ethische antenne’

Symposium over Ethiek van onderzoek

210044-Foto

In de nieuwe strategie 2021-2025 heeft Fontys als ambitie uitgesproken een onderzoekende hogeschool te willen zijn. Onderzoek speelt daarmee een meer centrale rol binnen Fontys en één van de uitgangspunten is dat iedere docent en iedere student in aanraking komt met onderzoek, bijvoorbeeld in hybride leer- en onderzoeksomgevingen of in onderzoeksprojecten. Dat onderzoek voeren we niet alléén uit, maar doen we samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en collega-instellingen. En we zien daarbij dat de laatste jaren de aandacht voor ethische vraagstukken in relatie tot onderzoek alleen maar toeneemt, of het nu gaat om privacy en gegevensbescherming of om bewust omgaan met de gevraagde tijdsinspanning van deelnemers. Daarom organiseert Fontys Commissie Ethiek van Onderzoek (FCEO) op donderdagmiddag 20 mei een symposium over de ethische aspecten bij onderzoek.  Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren en begeleiden van praktijkgericht onderzoek binnen Fontys is welkom bij het symposium.

De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht voor ethische vraagstukken in relatie tot onderzoek. Bij het uitvoeren van onderzoek heb je immers vaak te maken met gevoelige informatie, zoals onderzoeksdata en persoonsgegevens, maar ook met de tijd en moeite die respondenten steken in deelname aan onderzoek. Daar wil je dus ‘zo goed mogelijk’ mee omgaan.

Praktijkgericht onderzoek is dus prachtig maar de praktijk is soms ook weerbarstig. En als onderzoeksbegeleider zit je daar midden in: je werkt vooral met onervaren onderzoekers: bachelorstudenten die voor het eerst onderzoek doen, of masterstudenten voor wie onderzoek doen misschien juist heel lang geleden is… En omdat je onderzoek doet in de beroepspraktijk, zijn er bij dit type onderzoek vaak mensen betrokken en heb je te maken met verschillende belangen en dilemma’s. En wat is dan ‘zo goed mogelijk omgaan met…’? Zo goed mogelijk voor de opdrachtgever? Voor de deelnemer? Voor de student?

Dat zijn onderwerpen die tijdens het symposium aan de orde komen. Ook schijnen onderzoekers en lectoren hun licht op lastige ethische kwesties en hoe daarmee om te gaan in de praktijk. Op basis van wetenschappelijke inzichten en praktische tools, zodat jij dergelijke onderwerpen als onderzoeksbegeleider sterker kunt neerzetten.

Voor wie?
Het symposium is zinvol voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van (afstudeer)onderzoek. Deelname helpt je in het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek. Het levert je op dat je je competenter voelt bij het begeleiden van studenten in hun onderzoek en bij het omgaan met, en bespreekbaar maken van ethische dilemma’s die kunnen ontstaan bij praktijkgericht onderzoek.

Meer info of wil je zelf een bijdrage leveren?
Stuur een mail naar ethiekcie@fontys.nl.

Een uitnodiging met een aanmeldlink komt uiterlijk zes weken voorafgaand aan het symposium beschikbaar.

Wanneer?
Donderdag 20 mei, 14.00 uur tot 17.00 uur (online).

Voorlopig programma

  • Opening door Joep Houterman, voorzitter college van bestuur.
  • Keynote door Bart Wernaart, senior researcher for smart society.
  • Paneldiscussie over ethiek bij praktijkgericht onderzoek door Miranda Snoeren (lector Professionele werkplaatsen), Anje Ros (lector Goed leraarschap, Goed Leiderschap) en Linda van den Bergh (lector Waarderen van diversiteit).
  • Diverse sessies casuïstiek en dilemma’s.
  • Diverse sessies tools. Trefwoorden: praktisch, hulpmiddelen voor de onderzoeksbegeleider.
  • Plenaire wrap up door dagvoorzitter.
  • Napraten in SpatialChat.

 

door: Monique van Laar