10
februari
2021
|
10:54
Europe/Amsterdam

Coronavrije communities Eindhovense onderwijsinstellingen

nexus 2

Fontys heeft samen met Sure Laboratories en Scan Europe een intelligent coronatestconcept ontwikkeld. In samenwerking met TU/e en ROC Summa College onderzoeken we of deze methode meer fysiek (praktijk)onderwijs op locatie mogelijk maakt. Digitale triage, doorlopend testen en traceren, vormen de bouwstenen van dit project. Dit pilotproject wordt financieel ondersteund en gecoördineerd door het ministerie van OCW en is onderdeel van een programma waarin meerdere pilots door hogescholen en universiteiten worden gestart om veilig onderwijs binnen anderhalve meter op locatie mogelijk te maken.

Het doel van dit pilotproject is het inzetten van een intelligent testbeleid om coronavrije communities te vormen onder vaste groepen mensen op een vaste locatie. Dit intelligente testbeleid bestaat uit drie stappen. De eerste stap is een digitale triage vanuit huis door middel van het dagelijks invullen van een vragenlijst op de mobiele telefoon. Op basis van de antwoorden wordt bepaald of de student/medewerker naar de locatie mag komen. Op locatie wordt de student/medewerker tweemaal per week getest door middel van een laagdrempelige speekseltest. Mocht er een positieve testuitslag zijn dan worden alle deelnemers uit dezelfde pool opnieuw getest en indien positief, doorverwezen naar de GGD.

Speekseltest
Om betrouwbaar en mensvriendelijk te kunnen testen wordt gebruik gemaakt van een PCR-test op basis van speeksel. Daardoor is er geen keel/neus swab nodig en deelnemers zelf kunnen de monsterafname doen. De combinatie met digitale triage zorgt voor een hoge testsnelheid en laag risico van wachtrijen. Dit testconcept is eerder toegepast door de University of Illinois en wordt inmiddels vaker ingezet in de Verenigde Staten. Parallel aan deze pilot onderzoekt Fontyslectoraat Applied Natural Sciences of er een digitale PCR test kan worden ingezet met een hogere sensitiviteit en mogelijkheid om ‘viral load’ te bepalen.

Opschaling
Op dit moment wordt er al kleinschalig geëxperimenteerd met deze methode bij het lectoraat Applied Natural Scienes in Fontysgebouw Nexus op het TU/e-terrein. Indien het ministerie akkoord gaat met de aanvraag en voldoet aan alle juridische en medisch-ethische voorwaarden, kan dit project worden opgeschaald. Dat kan binnen Fontys, maar ook naar de TU/e en ROC Summa College, waardoor de coronavrije community steeds groter wordt. Maar er kan ook voor gekozen worden om juist verschillende communities naast elkaar te laten bestaan. Bij positief resultaat kan het intelligent testen mogelijk eveneens worden toegepast in het basis- of middelbaar onderwijs.

Incidenteel bezoek
Voor incidentele bezoekers van de communities kunnen commerciële sneltesten worden ingezet, waarbij op locatie wordt gewacht op de uitslag. Belangrijk is dat die sneltesten ook op basis van speeksel zijn, zodat er geen verpleegkundig personeel nodig is om het sample af te nemen. Naast deze reguliere sneltest willen we hiervoor in de toekomst gebruik gaan maken van een sneltest die de TU/e momenteel ontwikkelt.

Fontys
Maarten van Andel, directeur van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, ziet in dit project een mooi voorbeeld van de impact die praktijkgericht onderzoek kan maken op de maatschappij. ‘In dit project ontwikkelen we samen met studenten, onderwijsinstellingen en partners uit het werkveld een testmethode en kennis die de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs bevordert en tot meer vrijheid leidt in deze tijd van coronamaatregelen. Wij zijn verheugd over de bijdrage van OCW en de mogelijkheid om bij te dragen aan het veilig inrichten van meer fysiek onderwijs op locatie. Ons online onderwijs is in orde en wordt continu verbeterd maar voor praktijkonderwijs in bijvoorbeeld techniek, sport en kunsten is het geen oplossing. Bovendien bevordert meer fysiek onderwijs op locatie voor sociale binding tussen studenten en docenten. Wij zien dat als een belangrijke voorwaarde voor succesvol studeren.’

Auteur: Mascha Arts / Ingrid Oonincx (dienst M&C)