04
mei
2020
|
13:58
Europe/Amsterdam

Openbaar college: Ethiek in technologie

190094-Openbaar College-Fontys for Society fontysnieuws

Veiligheidscamera’s die op basis van temperatuur, geluid en beweging bepalen of er gevochten gaat worden in de binnenstad. Zelfrijdende auto’s die moeten beslissen over leven of dood. DNA-scans die bepalen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Met technologie proberen we de wereld beter te maken, maar wie bepaalt welke waarden en normen er bij die keuzes worden gehanteerd? De programmeur, een commercieel bedrijf, de overheid of de gebruiker van de technologie zelf? In een toegankelijk openbaar college gaat onderzoeker Bart Wernaart in op de vele ethische uitdagingen in de technologie. Dit digitale college in de reeks Fontys for Society vindt plaats op woensdag 13 mei en start om 16.00 uur en wordt gegeven in samenwerking met Innovation Origins. Graag vooraf aanmelden. Vervolgens ontvang je een link naar het college.

De programmering van technologie bepaalt welke keuzes er worden gemaakt. Maar op basis waarvan worden die keuzes dan gemaakt? Mensen vinden verschillende zaken belangrijk en zouden daardoor ook op verschillende manieren ethische vraagstukken willen oplossen. Wat moet je daarmee wanneer je machines voor een deel gebruikt worden om ethische beslissingen te nemen? Welke ethiek stop je dan in het systeem? Wat is er bijvoorbeeld belangrijker: onze gezondheid of onze privacy? En hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkeling van een Corona-app? Of de slimme camera’s op het Stratumseind in Eindhoven? Zijn deze vragen wel zo ‘zwart-wit’ als ze vaak worden voorgeschoteld? Een pasklaar antwoord op dergelijke vragen is er niet, maar we kunnen wel onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn van ethisch programmeren en hoe zich dat verhoudt tot verschillende ethische voorkeuren van mensen.Tijdens dit openbare college zal Bart Wernaart nader ingaan op deze belangrijke vragen en uiteenzetten hoe we ethiek kunnen programmeren en waarom het urgent is hier goed bij stil te staan.

Bart Wernaart
Bart Wernaart behaalde in 2005 zijn masterdiploma aan de Universiteit van Tilburg (Internationaal Recht) en in 2013 zijn PhD aan de Wageningen Universiteit. Hij is werkzaam als jurist en ethisch docent bij Fontys Hogeschool Economie & Communicatie. Hij is auteur op het gebied van internationaal recht en ethiek. Daarnaast is hij professioneel drummer, componist en dirigent. In de onderzoeksgroep Smart Marketing and Strategy richt Bart zich op het ethisch en juridisch bewustzijn van de onderzoeksgroep. Momenteel richt hij zich op meta-ethiek en empirische ethiek in de context van de ethische programmering van technologie. Als postdoctoraal onderzoeker voor Fontys onderzoeksthema Smart Society is hij begonnen met een brede onderzoeksagenda waarbij de kennis en vaardigheden van meerdere Fontysinstellingen relevant zijn. Op dit moment spitst zijn onderzoek zich toe op het verder uitbouwen van het Moral Lab, waarbij de ethische voorkeur van mensen in interactie met technologie gemeten wordt: deze data kan dienen als input voor ethische programmering van smart technology.

Wie, wat en waar? 

  • Fontys for Society – Ethiek in Technologie. Digitale editie in samenwerking met Innovation Origins TV.
  • Woensdag 13 mei 2020. Van 16.00 tot 17.00 uur. Na het openbaar college van ca. 20/30 minuten is er gelegenheid tot live vragen stellen aan Bart Wernaart.
  • Vooraf aanmelden zorgt ervoor dat je de link krijgt toegestuurd en tijdig op de hoogte wordt gesteld van onze toegankelijke openbare colleges. Meld je aan via dit formulier.

Fontys for Society
In de hedendaagse wereld ben je nooit uitgeleerd. Een leven lang nieuwsgierig blijven, is dan ook geen keuze meer, maar een must. Fontys is als kennispartner actief in de regio om de professionals van de toekomst op te leiden. We willen onze kennis niet alleen delen met onze studenten, maar ook met jou. In toegankelijke openbare colleges gaan onze docenten, studenten en lectoren in op actuele ontwikkelingen en thema’s. Dat levert je niet alleen kennis en informatie op, maar ook verrassende inzichten. Lees hier meer over de openbare colleges in de reeks Fontys for Society.

Verdiepend symposium Moral Programming op 14 mei
Behoefte aan meer verdieping? Meld je dan meteen aan voor het online symposium over Moral Programming op 14 mei met vele sprekers en gasten.