Eindhoven,
15
oktober
2020
|
16:01
Europe/Amsterdam

Nieuwsflash Lectoraat Mens en Technologie - oktober 2020

lectoraat m en t

Elke paar maanden praten de lectoraten je weer bij over alle ondernomen activiteiten en initiatieven van de afgelopen tijd. Hierbij de update vanuit het lectoraat Mens en Technologie.

Onderzoek in beeld

Inzet VR bij ouderen met dementie
Ouderen die niet stil kunnen zitten, continu mompelen of dingen roepen. Het is een uiting van agitatie ofwel innerlijke onrust bij mensen met dementie en komt helaas vaak voor bij deze doelgroep. Vervelend voor de persoon zelf, maar ook voor de mensen om hem of haar heen: de medebewoners, de mantelzorgers en de zorgprofessionals. Er zijn veel interventies bekend die ingezet worden bij agitatie, zoals muziek- en lichttherapie en deze lijken te helpen in het terugdringen van de rusteloosheid. Met de ontwikkeling en toepassingen van de Virtual-Reality bril is hier een mogelijkheid bijgekomen! Zou het helpen om de ouderen even helemaal onder te laten dompelen in een andere wereld: een virtuele boswandeling laten maken, even op het strand vertoeven of rondlopen in hun favoriete stad?

Student Imke van de Ven en docent-onderzoeker Muriel van Doorn zijn in contact met Behandel- en zorgcentrum de Wever in Tilburg. Daar wordt volop geëxperimenteerd met de inzet van Virtual Reality bij ouderen met dementie. Imke zal met haar afstudeeronderzoek gaan kijken naar of en hoe de VR-bril ook ingezet kan worden om agitatie bij mensen met dementie te verminderen. Wat zijn de ervaringen, welke kansen biedt dit en wat zijn aandachtspunten? Wordt vervolgd!

 

GROZzerdam Vitaal in Brainport
Er is een breed besef dat er een kanteling nodig is van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. GROZzerdam Vitaal in Brainport wil - als één van vier fieldlabs in een landelijke programma – in het licht van deze kanteling van de Brainport regio een vitale en bruisende regio maken met veel sociale samenhang en gezonde en gelukkige bewoners waarbij het gedachtengoed van ‘’positieve gezondheid’’ centraal staat. Gestart als proeftuin in Achtse barrier, zal GROZzerdam Vitaal in Brainport door de combinatie van meer wijken en dorpen enerzijds en het opschalen van veelbelovende initiatieven voor de hele regio anderzijds in 2021 en 2022 doorgroeien naar een bereik van meer dan 100.000 bewoners in de Brainportregio. Om dat te bereiken zijn lange termijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot het realiseren van een vitaal ecosysteem, een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen, het vergroten van fysieke vitaliteit en het ontsluiten van digitaal aanbod voor mentale fitheid.

Fontys is nauw betrokken bij GROZzerdam Vitaal in Brabant. Samen met Summa en TU Eindhoven geven we vorm aan het “Lerend vermogen”. Dat betekent dat we studenten koppelen aan lopende initiatieven, een learning community opzetten en bijdragen aan onderzoek en innovatie. Janienke Sturm is één van de kartrekkers, voor meer informatie kun je met haar contact opnemen. Meer informatie is binnenkort te vinden via fontys.nl/health.

 

Update Close Encounters with Co-bots
Bij het onderzoek naar de samenwerking tussen mensen en robots (RAAK Close Encounters with Co-bots) is Danique van start gegaan met haar afstudeeropdracht. Zij gaat verder met het onderzoek naar de manier waarop een transportrobot kan laten zien wat deze van plan is te gaan doen. Samen met haar kijken we of LEDstrips gebruikt kunnen worden om richting en snelheid te laten zien en contact te maken met mensen (denk bijvoorbeeld aan de lichteffecten van KITT in 'Knight Rider').

 

 

 

 

 

 

Over de ontwerpprincipes die hier worden toegepast verschijnt binnenkort een artikel dat gepresenteerd wordt tijdens de CHIRA 2020 conferentie. Ook is er een interactieve factsheet in de maak, waarmee ontwerpprincipes toegankelijk worden voor ontwerpers en dergelijke.

Met onze afstudeerder Dennis werken we verder aan het verbeteren van de interactie met een robotarm. Hier maken we gebruik van beweging om contact te maken en het aangeven van materiaal intuïtiever te maken. Dennis gaat binnenkort testen of de robot kan laten zien dat hij aandacht heeft voor de gebruiker door deze “aan te kijken”. In onderstaande video zie je hier een voorbeeld van.

Alle gebruikerstests ondervinden natuurlijk wel enige hinder van de COVID-maatregelen. Waar mogelijk wordt live, op locatie getest, waar nodig maken we gebruik van video-opnamen en MS Teams. Bijvoorbeeld in het experiment naar de begrijpelijkheid en voorspelbaarheid van co-bots, waar we door middel van interviews via MS Teams, respondenten video's laten zien en bevragen op deze onderwerpen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar respondenten. Wil jij een steentje bijdragen aan ons onderzoek en ons inzicht geven in hoe jij de begrijpelijkheid en voorspelbaarheid van co-bots ervaart? Neem dan contact op met Mariëlle Rosendaal, via m.rosendaal@fontys.nl, dan plannen we een interview in. 

download

 

Afgestudeerden 2019-2020
Ook in het iets anders-dan-normaal-verlopen studiejaar 2019/2020 hebben onze afstudeerders, samen met onze docent-onderzoekers, weer veel prachtige onderzoeksprojecten uitgevoerd. Hoewel we afgelopen studiejaar geen onderzoeksproeverij hebben kunnen organiseren, willen we deze onderzoekers toch graag in de (welverdiende) schijnwerpers zetten.

Daarom presenteren we jullie graag en met trots ons Lectoraatsboek 2019/2020. Een digitale versie, vol met de materialen die door de student- en docent-onderzoekers zelf zijn aangeleverd. In maar liefst 79 pagina’s nemen we jullie mee door projecten die gaan over zorg en welzijn, onderwijs, de maatschappij, de maakindustrie en talentgericht leren en werken. Je vindt het boek als download bij dit bericht.

Aan de studenten die afgelopen studiejaar bij ons zijn afgestudeerd: we zijn trots op jullie en wensen jullie veel succes met al jullie toekomstige ondernemingen! 

 

Presentaties afstudeerders
Op dinsdag 13 oktober presenteerden onze huidige afstudeerders hun scriptie en hun onderzoeksvoorstellen, via MS Teams. Naast dat het natuurlijk heel interessant was om te horen waar iedereen mee bezig is, gebruikten studenten dit moment ook om elkaar van feedback te voorzien door goede en kritische vragen aan elkaar te stellen. 

We leerden bijvoorbeeld van Tom dat Happybot Felix goed ingezet kan worden bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), in de klas, om aan te geven hoe ze zich voelen. Danique lichtte toe hoe zij met transportrobots aan de slag gaat: in hoeverre kunnen lichtsignalen op zo'n transportrobot de voorspelbaarheid en leesbaarheid van die robot vergroten? Astrid, Nicole en Guusje gaan alledrie inventariseren hoe het voor zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg is om (in tijden van corona) digitale gezondheidszorg in te zetten. Daarbij nemen ze elk een eigen doelgroep voor hun rekening. Nina vertelde over dat zij een digitale avatar gaat onderzoeken: welke (non)verbale communicatie moet zo'n digitale avatar vertonen, om de motivatie van werknemers te kunnen beïnvloeden? En Imke sprak over haar plannen voor haar onderzoek naar de inzet van virtual reality (VR) bij jonge mensen met dementie en de invloed van VR op de stemming en gemoedstoestand van deze mensen.

We zijn heel erg benieuwd naar de voortgang van jullie onderzoeken en natuurlijk naar de interventies die jullie gaan ontwikkelen. Heel veel succes gewenst daarmee!

 

Mens en Technologie in de media

Interview Tina ten Bruggencate FNV Senioren
Naar aanleiding van haar proefschrift 'The Need to be Needed: An exploration of older people’s social needs, social technology and interventions' werd dr. Tina ten Bruggencate geïnterviewd door FNV Senioren. In het interview vertelt ze over dat ouderen vaak als kwetsbaar gezien worden, waarbij hun levenservaring en talenten vaak over het hoofd gezien worden. Tina pleit ervoor om die ervaring en talenten van ouderen juist in te zetten. Je leest het interview hier

Happybot Felix in project 'Kleur geven aan autisme' in het Eindhovens Dagblad

Lectoraat Mens en Technologie onderzoekt samen met Happybots het effect van sociaal robotje Felix op kinderen met autisme. Kunnen deze kinderen met behulp van Felix makkelijker aangeven hoe ze zich voelen? Het Eindhovens Dagblad publiceerde een artikel over Felix en dit onderzoek. Je leest het artikel hier.

Robots in het onderwijs, JSW
De coronacrisis heeft ons geleerd dat leerkrachten bijzonder goed kunnen omschakelen naar ICT-toepassingen. Wendbaarheid zit blijkbaar in het DNA van de leerkracht. Echte liefhebbers beginnen misschien al te denken aan 'the next level': robots in het onderwijs.

Michel Starreveld, Janienke Sturm en Mariëlle Rosendaal schreven een artikel in JSW over het inzetten van robots in het onderwijs. Je vindt het artikel hier

 

Agenda

19 - 23 oktober 2020
Dutch Design Week
DRIVE: Design Research & Innovation Festival, met op vrijdag 23 oktober thema HEALTH
https://www.clicknl.nl/drive/

3 november 2020
ASQ Fontys
Met in ieder geval project Een robot is geen superverspreider, van o.a. Marijke Bergman
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/ASQ-Fontys-2020.htm

5 - 6 november 2020
CHIRA: International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications
Posterpresentatie door Marijke Bergman en Sandra Bedaf
http://www.chira.scitevents.org/

6 - 13 november 2020
Week van de Mediawijsheid
Met o.a. een webinar van Janienke Sturm en Herm Kisjes, op 9 november van 16:00-17:00u
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

9 - 11 november 2020
Fontys International Week, met op dinsdag 10 november:

  • 10:00-11:00u: workshop over Happybot FELIX
  • 14:45-15:15u: lezing van Janienke Sturm over 'Five places for ai techies and people-people to meet'

https://fontys.edu/internationalweek/
https://fontys.edu/Online-event-tonen-op/Round-4-Five-places-for-ai-techies-and-people-people-to-meet-Janienke-Sturm.htm

12 november 2020
Pressure Cooker 'Design Thinking voor interventies' voor Fontys studenten
MS Teams

16 - 19 november 2020
Fontys Leven Lang Ontwikkelen week
https://fontys.nl/llo/

26 november 2020
Rathenau Instituut Live: digitale ontmoeting over immersieve technieken
Aanmelden: https://www.rathenau.nl/nl/aanmeldformulier-rathenau-live-2020