Eindhoven,
15
oktober
2020
|
16:01
Europe/Amsterdam

Nieuwsflash Lectoraat Dynamische Talentinterventies - oktober 2020

Groepsfoto

Elke paar maanden praten de lectoraten je weer bij over alle ondernomen activiteiten en initiatieven van de afgelopen tijd. Hierbij de update vanuit het lectoraat Dynamische Talentinterventies. 

Lectoraatsboek 2019-2020
Ook in het iets anders-dan-normaal-verlopen studiejaar 2019/2020 hebben docent-onderzoekers en afstudeerders van onze lectoraten Dynamische Talentinterventies en Mens en Technologie weer veel prachtige onderzoeksprojecten uitgevoerd. Hoewel we afgelopen studiejaar geen onderzoeksproeverij hebben kunnen organiseren, willen we de onderzoeksprojecten toch graag in de (welverdiende) schijnwerpers zetten. Daarom presenteren we jullie graag en met trots ons Lectoraatsboek 2019/2020. Een digitale versie, vol met de materialen die door de (docent- en student)onderzoekers zelf zijn aangeleverd. In maar liefst 79 pagina’s nemen we jullie mee door projecten die gaan over zorg en welzijn, onderwijs, de maatschappij, de maakindustrie en talentgericht leren en werken. Je vindt het boek als download bij dit bericht. Veel leesplezier!

 

We zwaaien weer een groep nieuwe talentdeskundigen uit!
Ook voor onze afstudeerders dreigde de coronacrisis roet in het eten te gooien. Toch zijn ze niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben zij met veel inzet en motivatie hun onderzoek- en interventieproject afgerond. Met trots presenteren wij de afstudeerders en hun projecten van studiejaar 2019-2020, waarbij van een aantal de interventies zelfs in het Fontys nieuws terecht zijn gekomen:

  • Luuk Lohstroh studeerde in november 2019 af op zijn onderzoek/interventie naar 21st century skills in het VO. 
  • Chloè Palte en Nick Halewijn onderzochten teams die hoog scoren op het gebied van talentgericht leiderschap. Zij studeerden in juli 2020 af.
  • Max van Kuipers keek naar het huidige wervings- en selectieproces van internationale kenniswerkers en welke knelpunten de high-tech MKB sector daarin ervaart. Als student 'oude stijl' bracht hij hierbij advies uit. In februari 2020 rondde hij zijn afstudeeropdracht af.
  • Gülsüm Doğan rondde in mei 2020 haar afstudeeropdracht af met haar inspiratiebundel 'Samenwerken aan verbinding', met daarin succesverhalen van studieloopbaanbegeleiders en hun studenten
  • Matthijs van Hoof vroeg zich af wat de behoeftes zijn van de junior developers om binnen Wolfpack IT naar een senior positie door te kunnen groeien. Hij ontwierp hiervoor een workshop, waarmee hij in augustus 2020 afstudeerde.
  • Esther Bulthuis onderzocht hoe de begeleiding van hoogbegaafde studenten bij Fontys Hogeschool ICT verbeterd kon worden. Zij ontwikkelde daarvoor de Spoedcursus Hoogbegaafdheid, en studeerde in juli 2020 hierop af.
  • Iris Feijen rondde haar studie in september 2020 af. Zij onderzocht de werkrelatie tussen studieloopbaanbegeleiders en studenten bij Fontys Automotive en ontwierp een intervisiemethode om hieraan bij te dragen.

 

...En we heten een nieuwe groep van harte welkom!
We zwaaien gelukkig niet alleen studenten uit, maar heetten ook een nieuwe club studenten welkom. In februari 2020 startte Esmée van den Hoogen, op het project Creëren Arbeidskansen 2.0. In dit project wordt een training ontwikkeld voor docenten van FHICT, om studenten met ASS/AD(H)D beter te kunnen begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Esmée presenteert binnenkort de resultaten van haar scriptie en gaat dan aan de slag met het ontwikkelen van een bijpassende interventie. 

In september 2020 startten daarnaast Lois Segers en Jitte Verrijdt als afstudeerders bij lectoraat Dynamische Talentinterventies. Lois gaat samen met Tanja Stöver en Constanze Thomassen kijken naar de Shared Learning Teams. Jitte Verrijdt, onze enige HRM-student, kijkt met Peter Bos, Katja Pardoen en Kazimier Helfenrath naar talentgericht leiderschap. 

We wensen jullie heel veel succes en natuurlijk ook veel plezier toe tijdens jullie afstudeeropdracht en kijken uit naar jullie resultaten!

 

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen: de Leven Lang Ontwikkelen week
De arbeidsmarkt is behoorlijk in beweging. Veranderingen gaan steeds sneller en mensen moeten daardoor blijven bijleren, of zelfs omscholen. Ook het onderwijs maakt momenteel flinke innovatieslagen. Vanuit verschillende netwerken en programma’s binnen Fontys wordt naar deze onderwerpen onderzoek gedaan en kennis ontwikkeld. In de Fontys Leven Lang Ontwikkelen week (16 tot en met 20 november) willen we deze kennis graag delen met collega’s.

Er worden online lezingen, masterclasses en workshops gehouden over onder andere hybride leeromgevingen, de docent van de toekomst, Leven Lang Ontwikkelen in bedrijven, hoogbegaafdheid, en VR in het onderwijs. Sommige bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor geïnteresseerden buiten Fontys. 

De Fontys LLO week wordt mogelijk gemaakt door onderzoekers en lectoren actief binnen het TEC thema Learning Society, de Fontys Programma’s Hybride Leeromgevingen, Docentprofessionalisering en Studiesucces, het CoE Onderwijsingenieurs en het WIN-project.

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.

 

Talent Attraction Scan gereed: Lancering 2021
Ondanks de Coronocrisis ervaren bedrijven in bepaalde sectoren (onder andere High Tech, ICT) in de Brainport regio moeilijkheden om het juiste personeel aan te trekken. Zij zoeken daarom intensief naar talent in het buitenland. Brainport Development, Holland Expat Center South en Fontys Hogescholen hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de ontwikkeling van de International Talent Scan. Een digitale scan die bedrijven die werken of willen gaan werken met internationaal talent, helpt om inzicht te krijgen in hun processen op het gebied van recruitment, onboarding en retentie van internationaal talent, om zo de effectiviteit van de activiteiten te vergroten. Daarnaast geeft de scan tips, adviezen én tools waarmee een MKB-er aan de slag kan gaan. De International Talent Scan wordt begin 2021 gelanceerd.

 

De rol van de leidinggevende bij de professionele ontwikkeling van docenten
Welke rol hebben leidinggevenden bij de professionele ontwikkeling van docenten? Die vraag staat centraal in het onderzoeksproject van Jitte Verrijdt (afstudeerder Fontys HRM), Peter Bos, Katja Pardoen en Kazimier Helfenrath. Vanuit het perspectief van een leven lang ontwikkelen wordt steeds vaker gesteld dat leidinggevenden een cruciale rol vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. De vraag is echter in hoeverre leidinggevenden aan die rol kunnen voldoen. Zo blijkt uit ons eerdere onderzoek dat leidinggevenden weliswaar de verantwoordelijkheid voelen om bij te dragen aan te ontwikkeling van hun medewerkers, maar nog niet altijd weten hoe ze dat moeten doen en/of belemmerd worden door een te grote hoeveelheid aan taken. Kwantitatief vervolgonderzoek heeft laten zien dat leidinggevenden in de rol van coach en architect van een talentgerichte werkomgeving een belangrijke rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. De mate waarin dat daadwerkelijk gebeurt wordt echter nogal eens overschat door leidinggevenden zelf en een te grote span-of-control leidt tot beperkte aandacht voor ontwikkeling van medewerkers.

Het afgelopen studiejaar hebben we ons toegelegd op een kwalitatief onderzoek om de verschillende relaties beter te kunnen duiden. Dit verdiepende onderzoek heeft onze blik op leiderschap verruimd: leidinggevenden vervullen niet alleen een coachende- of faciliterende rol, maar nemen ook een cruciale positie in als het gaat om het bouwen aan psychologisch veilig werkklimaat. Bovendien bleek de rol van de leidinggevende bij talentontwikkeling dynamischer dan gedacht. Waar traditionele literatuur de ontwikkelrol van de leidinggevende vooral ziet in de positie van coach of mentor, lijkt ons laatste onderzoek er op te wijzen dat leidinggevenden ook op andere wijze een rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling van medewerkers. Tenslotte rijst de vraag in hoeverre leidinggevenden ook een remmende werking kunnen hebben op de ontwikkeling van medewerkers en hoe dat proces dan precies verloopt.

Om op al deze vragen voldoende antwoord te krijgen starten we dit najaar met een grootschalig kwalitatief onderzoek. Plan is om tientallen verhalen op te halen bij docenten die werkzaam zijn binnen het hbo. Het onderzoek zal plaats vinden bij vijf hogescholen in Nederland, met een afbakening van opleidingen binnen het sociaal domein. Qua methode kiezen we voor narratief onderzoek. Op die manier hopen we zo veel mogelijk ongefilterde verhalen te horen over de rol van leidinggevenden bij de ontwikkeling van docenten. Jitte Verrijdt zal de komende maanden de eerste verkennende gesprekken voeren en adviseren over praktische implicaties op het gebied van leiderschap binnen het hbo.

 

Dynamische Talentinterventies in de media

Talentgericht werken: van idee naar doen
Regelmatig spreken we HR-professionals en loopbaanadviseurs die enthousiast zijn over talent en talentgericht werken, maar die het toch lastig vinden om deze manier van werken voor elkaar te krijgen in hun eigen organisatie. Marian Thunnissen ging daarover in gesprek met loopbaanadviseurs bij de Rijksoverheid tijdens twee webinars in september, georganiseerd door UBR Loopbaan- en Talentontwikkeling. Het waren twee zeer inspirerende bijeenkomsten, waarbij kennis en ervaringen uit onderzoek en uit de praktijk op dynamische wijze aan elkaar gekoppeld werden. Wil je weten wat er besproken is? Lees dan deze blog van Marian Thunnissen, of kijk op LinkedIn voor berichten door UBR Loopbaan- en talentontwikkeling.

 

Pilot 'Hybride Tech Docenten' in Brainport Eindhoven
Binnen de tweejarige pilot ‘Hybride Tech Docenten in Brainport Eindhoven’ zijn inmiddels 25 matches tot stand gekomen tussen werknemers uit het bedrijfsleven die graag ‘light’ willen doceren, en onderwijsinstellingen in de regio. Met de pilot wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in te brengen. Ellen Koop-Spoor ontwikkelt, samen met collega-onderzoekers van lectoraten Business Entrepreneurship en Wendbare Onderwijsprofessionals, in het kader van dit project een monitor om de ervaringen van hybride docenten systematisch in kaart te brengen en te volgen. Onlangs verscheen dit Fontys nieuwsbericht over het project 'Hybride Tech Docenten'. 

 

Agenda

16 - 20 november 2020: Leven Lang Ontwikkelen week
Zie ook het nieuwsbericht 'Delen is het nieuwe vermenigvuldigen' hierboven.
Meer informatie en aanmelden via https://fontys.nl/llo/

24 november 2020, 14:30-16:00u: Samen werken, Samen leren - IT Circle Nederland
Een leven lang ontwikkelen is hét urgente thema voorveel bedrijven en regio’s. De coronacrisis heeft de boel nog eens extra op scherp gezet. Wat wil de werknemer eigenlijk zelf en hoe kan het veranderende onderwijs een bijdrage leveren aan leven lang ontwikkelen? Hier gaat Marian Thunnissen op in, tijdens de aftrap van deze bijeenkomst. Vervolgens nemen Tanja Stöver en Constanze Thomassen deelnemers mee in de wereld van Shared Learning Teams in een interactieve sessie. 
Aanmelden kan via aanmelden@itcircle-nederland.nl