25
november
2016
|
09:58
Europe/Amsterdam

Nieuwe Studiekeuzetest geeft richting in oriëntatie

skc.jpg

Fontys heeft recent een nieuwe studiekeuzetest gelanceerd om aankomende studenten te helpen bij de start van hun oriëntatie. Op het voortgezet onderwijs is het lastig om door alle bomen het bos van honderden opleidingen te zien. Open dagen zijn nuttig, maar je moet eerst weten in welke opleidingen je je verder wilt gaan verdiepen. De test helpt scholieren een globale richting te geven aan het begin van dit zoekproces door inzicht te geven in hun persoonlijkheidstype en welke Fontysopleidingen hierbij passen. De uitslag is vooral bedoeld om hen te inspireren en verder te laten denken.

Waardevolle start
De test is binnen Fontys ontwikkeld door de diensten Marketing en Communicatie, Studentenvoorzieningen en IT. De test is gebaseerd op een gedeelte van de vragenlijst die in de Studiekeuzecheck gebruikt wordt om interesses en vaardigheden in kaart te brengen. De Studiekeuzecheck wordt echter alleen gebruikt als laatste check in het studiekeuzeproces. “Doodzonde”, vindt Daan van der Velden, marketingadviseur van Fontys. “Het is juist voor de oriënterende scholier belangrijk om te weten welke opleidingen passen bij zijn of haar interesse en vaardigheden. Daarom hebben wij deze mogelijkheid naar voren gehaald voor een waardevolle start van het studiekeuzeproces.” Een bijkomend voordeel is dat alle kennis die de komende jaren wordt opgedaan met de Studiekeuzecheck automatisch worden doorgevoerd in de Studiekeuzetest. Denk hierbij aan de optimalisatie van de koppeling van persoonlijkheidstypen aan opleidingen.

Studiesucces
De studiekeuzetest vervangt hiermee de Fontys Interessetest (FIT) en is één van de vele initiatieven van Fontys om studiesucces te verhogen. “Het is belangrijk dat aankomende studenten in hun oriëntatie en studiekeuze de gelegenheid krijgen om zich inhoudelijk te oriënteren op zowel de opleiding als het beroepsbeeld. Als Fontys willen we de aankomende studenten activiteiten aanbieden die hen hierbij helpen. Daarnaast moeten ze begeleid worden in de kunst van het kiezen. Goed kiezen moet je leren en doe je op basis van zelfkennis. Hoe groter de kennis van de intrinsieke motivatie, hoe hoger de kans op een goede studiekeuze”, aldus Daan. Om te weten of de Studiekeuzetest echt een bijdrage levert aan studiesucces worden de gegevens gekoppeld aan het Business Intelligence System van Fontys.

Ontwikkeld door experts samen met de scholier
Aan de nieuwe Studiekeuzetest ging grondig voorwerk vooraf. Evelyne Meens, beleidsmedewerker van Fontys, die aan de wieg stond van zowel de Studiekeuzecheck als de Studiekeuzetest, doet promotieonderzoek aan Tilburg University naar studie(keuze)succes in het hbo. “Wat is studiesucces nou eigenlijk? Gaat het om in een zo kort mogelijke tijd af te studeren? Gaat het om hoge cijfers behalen? Of gaat het ook om goed voorbereid te worden op je toekomstige maatschappelijke rol? Om op de juiste te plek te zitten waardoor je optimaal tot je recht kan komen? Studiesucces zie ik als iets wat al het voorgaande behelst en meer. Ik ben geïnteresseerd in waarom mensen bepaalde keuzes maken en hoe deze uitpakken. Uit landelijk onderzoek komt dan ook naar voren dat twee van de drie meest genoemde redenen van uitval (naast persoonlijke omstandigheden) een verkeerde studiekeuze en een gebrek aan motivatie is,” aldus Evelyne.

Evelyne: “Ik doe verschillende onderzoeken die allemaal met dit onderwerp samenhangen. Het betreft bijvoorbeeld een kwalitatief interview-onderzoek waarbij de student zélf bevraagd wordt waarom hij of zij bij een bepaalde opleiding binnen Fontys is weggegaan of juist is gebleven. Daarnaast doe ik kwantitatief onderzoek naar identiteitsvorming (het maken van keuzes) en motivatie in het kader van studiekeuzes. Momenteel werk ik samen met de dienst Marketing en Communicatie en de dienst IT aan een experiment waarbij we aan alle eerstejaars vragen hoe ze er na de eerste tien weken bij zitten. Hoe voelt de gemaakte studiekeuze nu aan? Hoe staat het met de motivatie als je je eerste tentamencijfers hebt teruggekregen? Voel je je hier thuis? Al dit soort vragen passeert hier de revue met als doel de student zelf een spiegel voor te houden, maar ook om te kijken wat we hier als Fontys aan kunnen doen.”

De studiekeuzetest is volgens gedegen wetenschappelijke stappen en richtlijnen samengesteld. Al in het eerste stadium zijn naast eigen collega’s tevens experts uit Nederland en België betrokken bij de ontwikkeling ervan, en niet te vergeten de belangrijkste expert: de scholier zelf.

Inzet test
De test is beschikbaar op fontys.nl/studiekeuzetest en kan ook op smartphone of tablet worden ingevuld. Daarnaast wordt de test ingezet op de onderwijsbeurs en op de open dagen onder begeleiding van studiekeuzebegeleiders.

 

 

Auteurs: Monique van Laar, Evelyne Meens, Daan van der Velden