14
januari
2022
|
11:03
Europe/Amsterdam

MTO: werken bij Fontys hoog gewaardeerd, werkdruk vraagt aandacht

Totaaloverzicht

In november 2021 zijn alle Fontys-medewerkers uitgenodigd om mee te werken aan het medewerker-tevredenheidsonderzoek (MTO). Eén keer per twee jaar doen we dit uitgebreide onderzoek. Het geeft inzicht in hoe we ons werk met elkaar inrichten, wat er goed gaat en wat niet. Net als twee jaar geleden heeft 70 procent van alle Fontys-collega’s de vragenlijst ingevuld.

Uit de resultaten blijkt dat het werk in veel gevallen meer van medewerkers vraagt dan twee jaar terug. Het werk zelf geeft gelukkig veel energie, maar de werkdruk is hoog. Het werk kost ook meer energie in vergelijking met twee jaar geleden. De coronacrisis en de krapte op de arbeidsmarkt spelen hier ongetwijfeld een rol in. Verder valt op dat mensen – meer dan twee jaar geleden – blij zijn met het feit dat ze bij Fontys werken. De ruimte die ze hebben om hun werk te doen, wordt hoog gewaardeerd. Ook het contact met leidinggevenden is verbeterd.

Hoe nu verder? 
Een overzicht van de belangrijkste resultaten op Fontys-niveau vind je in de bijlage rechts bovenaan deze pagina. Omdat er grote verschillen zijn in de resultaten per instituut of dienst kiezen we ervoor om de detailinformatie via de gebruikelijke kanalen binnen het instituut of de dienst te verspreiden. Daarmee kunnen medewerkers, teams en management met elkaar in gesprek gaan om analyses en keuzes te komen. Vanuit de dienst P&O wordt dit ondersteund en begeleid. Ook de IMR-en en DMR-en krijgen de resultaten. Wie aan het onderzoek heeft meegedaan, krijgt zelf nog opnieuw het persoonlijk adviesrapport vanuit SKB (het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd), waarin iedereen zijn eigen antwoorden kan vergelijken met de gemiddelde score van het eigen instituut of de eigen dienst.

Het college van bestuur is blij dat weer zoveel mensen de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. ‘We willen iedereen daarvoor bedanken’, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman. ‘De antwoorden geven ons namelijk belangrijke informatie en inzichten waarmee we de organisatie verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Op de eerste plaats is dat in het belang van de medewerkers zelf, maar uiteindelijk ook in dat van onze studenten, het werkveld en de maatschappelijke positie en impact die Fontys nastreeft. Als ik twee aandachtspunten eruit zou mogen lichten: ten eerste de werkdruk. Voor ons als college van bestuur is deze uitkomst wel aanleiding om nog meer aandacht te vragen voor dit thema, zowel op instituuts- en dienstniveau als op Fontys-niveau. En daarnaast zie ik de verbeterde relatie met de leidinggevenden als een groot compliment voor onze leidinggevenden, die de voorbije twee jaar vaak onder hoge druk hun werk hebben moeten doen.’  

Auteur: Sander Peters