02
juli
2021
|
16:59
Europe/Amsterdam

Mondkapjes en zelftesten, update 52

Update C

De overheid kondigt meer versoepelingen aan, de mogelijkheden om te reizen worden ruimer. Dat is heel goed nieuws en biedt een aangenaam perspectief voor de zomervakantie en de periode daarna. We belichten in deze update twee onderwerpen: mondkapjes en zelftesten, die onze aandacht nu vragen.

Mondkapjes
Binnen Fontys is, na een periode van acht maanden, het dragen van een mondkapje vanaf 26 juni niet langer verplicht, behalve in situaties dat de 1,5 meter niet kan worden aangehouden: denk bijvoorbeeld aan praktijkonderwijs en in liften en toiletten. Het is natuurlijk prima als studenten en medewerkers er zelf voor kiezen om toch een mondkapje te dragen.

Zelftesten bestellen
Het kabinet vraagt iedereen zichzelf te testen bij terugkeer van vakantie uit het buitenland. Daarnaast vraagt de overheid aan studenten dat zij zich in de eerste twee weken van het nieuwe studiejaar twee keer per week testen. Zelftesten kunnen besteld worden tot 31 juli via https://www.zelftestonderwijs.nl/

Eerstejaarsstudenten en zelftesten
Binnen het VO zijn de afgelopen periode zelftesten uitgedeeld aan scholieren en studenten in het mbo. We gaan ervan uit dat onze eerstejaarsstudenten in het bezit zijn van minimaal vier zelftesten die zij kunnen gebruiken in de eerste twee weken onderwijs bij Fontys. Aanvullend kunnen deze studenten ook bij https://www.zelftestonderwijs.nl/ terecht mits zij vóór 31 juli een PCN-account hebben.
Voor eerstejaarsstudenten die onverhoopt niet in het bezit zijn van zelftesten is een voorraad op de instelling aanwezig. Ook voor internationale eerstejaarsstudenten die niet tijdig de vier zelftesten kunnen bestellen, zijn zelftesten beschikbaar.

Het ziet ernaar uit dat het nieuwe studiejaar kan starten zonder de beperkingen van de afgelopen anderhalf jaar. We hopen dat de ontwikkelingen rondom het virus en de vaccinatiegraad zich gunstig blijven ontwikkelen.