26
januari
2023
|
17:04
Europe/Amsterdam

mbo-studenten bouwen snoepmachine bij Fontys Engineering

Snoepmachine

Op vrijdag 20 januari kwam een groep mbo-studenten bijeen in gebouw Nexus voor de presentatie van het ervaringsprogramma. Tijdens dit programma volgden zij gedurende vijf weken één dag in de week lessen bij Fontys Engineering. Het doel van de lessen was om de studenten te laten ervaren hoe het zou zijn om een opleiding te volgen op het hbo. De ochtend van 20 januari stond in het teken van het presenteren van hun zelfgemaakte machine die Skittles op kleur kan sorteren.

Snoepmachine maken: van a tot z
Vijf weken geleden volgden de 14 mbo-studenten hun eerste les bij Fontys Engineering. Hierbij kregen ze al meteen een praktische opdracht die ze de komende periode uit gingen voeren: maak een machine die snoepjes kan sorteren op kleur. “Ons doel was om de studenten elk onderdeel van een hbo-opleiding te laten ervaren”, vertelt Omar Idoum, docent Mechatronica. “De studenten moesten een plan van aanpak maken, zelf onderdelen 3D-printen en het apparaat programmeren. Ook moesten ze uiteindelijk een rapport schrijven.”

Helaas bleek er voor het volledige project te weinig tijd te zijn. Uiteindelijk hadden de studenten namelijk maar vier dagen om aan de opdracht te werken. Daarom hebben enkele studenten van de opleiding Mechatronica het project voor hun afgemaakt, zodat er toch een werkende machine te zien was. Jammer, maar geen ramp volgens Omar: “Het gaat vooral om hoe de studenten het project aangepakt zouden hebben. Niet zo zeer om het eindresultaat.”

Ervaringsprogramma voor het eerst aangeboden
Het was de eerste keer dat het ervaringsprogramma in deze vorm aangeboden werd. De deelnemende studenten die aanwezig waren vonden het een succes! Ze gaven aan dat ze het project zelf erg leuk vonden. Ook was het goed om te ervaren hoe het was om op het hbo te studeren: het maken van de machine was vergelijkbaar met wat ze tijdens hun huidige opleiding leren, maar de theorie die erachter zit was een stuk intensiever.

Natuurlijk waren er ook verbeterpunten. Zo gaven ze aan dat ze graag meer tijd gehad hadden om hun machine af te ronden. Uiteindelijk was er geen groep die de snoepmachine helemaal gerealiseerd heeft. Ook hadden ze een betere aansluiting op hun eigen lessen gezien. Doordat ze deelnamen aan het project miste ze lessen die ze op een later moment in moesten halen. Een goed leermoment en feedback de meegenomen wordt bij de organisatie van de volgende reeks in van het ervaringsprogramma!

Auteur: Inge Joosten