20
januari
2022
|
15:20
Europe/Amsterdam

Mariël van Pelt en Maja Ročak nieuwe lectoren Sociale Veerkracht

Het college van bestuur van Fontys heeft Mariël van Pelt (1972) en Maja Ročak (1981) benoemd als lector Sociale Veerkracht (verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies). De benoeming is ingegaan op 1 januari 2022 en loopt tot 1 januari 2026. De twee onderzoekers zullen de functie als duo invullen (totaal: 1 fte).  

Hoe kunnen individuele mensen én gemeenschappen overeind blijven in onze complexe, diverse en veranderende samenleving. Dit vraagt sociale veerkracht: het vermogen om je te kunnen verhouden tot ingrijpende gebeurtenissen en met behulp van interne en externe hulpbronnen staande te blijven. Dit vereist niet alleen hulp en ondersteuning aan mensen die dit niet alleen kunnen, maar juist ook werken aan gemeenschapsversterking. Het onderzoek van het lectoraat sociale veerkracht heeft ten doel praktijkkennis en concrete tools te ontwikkelen waarmee sociale professionals hun handelen kunnen versterken en onderbouwen en organisaties en gemeenten hun beleid en dienstverlening. Daarnaast draagt het lectoraat bij aan het actualiseren van de kenniscomponent in de sociaal werk opleiding en het versterken van het onderzoekend vermogen van studenten met het oog op hun toekomstige beroepsuitoefening.       

Mariël van Pelt (1972) MARIEL_VAN_PELTstudeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit. Vanaf 1998 werkt ze als docent en vanaf 2002 als hoofddocent bij de sociaal werk opleidingen. Eerst bij MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en sinds 2001 bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2006 werd ze daar projectleider van de ontwikkeling en bekostigingsaanvraag van de Master Social Work opleiding. Van 2008 – 2016 was zij opleidingscoördinator en hoofddocent bij deze opleiding. In 2017 maakte ze deels de overstap naar Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Momenteel werkt Mariël van Pelt als expert Professionalisering en Sociaal Werk bij Movisie. Dit combineert ze nog steeds met een kleine aanstelling als hoofddocent bij de Master Social Work. 

Maja Rocak fotoMaja Ročak (1981) studeerde Sociaal werk aan de Universiteit van Zagreb. Ze behaalde masterdiploma’s het Verenigd Koninkrijk in European Comparative Social Studies en Social Science Research Methods. Zij deed haar promotieonderzoek naar stedelijke krimp en sociaal kapitaal bij de Radboud Universiteit. Maja werkte in het VK als sociaal werker in de kinderbescherming en in de ouderenzorg. Sinds 2009 werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool. Hier doet zij onderzoek naar sociale duurzaamheid, (bottom-up)gebiedstransformaties en vertrouwen. Momenteel werkt ze als programmaleider Samen-leven binnen het lectoraat Sociale Integratie aan Zuyd Hogeschool. Ook is ze verbonden aan Neimed. 

Auteur: Sander Peters