19
november
2021
|
15:01
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Tessa Cramer 25 november

‘De toekomst is van ons allemaal’

2020 3 Tessa Cramer

De toekomst is van ons allemaal. Dat is de titel van de lectorale rede die Tessa Cramer donderdag 25 november vanaf 16.15 uur uitspreekt. Cramer is sinds april vorig jaar lector designing the future bij Fontys Academy for Creative Industries (ACI). Is het vormgeven van de toekomst nu nog vaak voorbehouden aan politici, beleidsmakers en planbureaus, Cramer benadrukt dat de toekomst ons allemaal aangaat. ‘Ik presenteer mijn plannen om zoveel mogelijk mensen te helpen om de lange termijn actief onderdeel te maken van hun dagelijks leven en werkzaamheden.' De lectorale rede van Cramer is onderdeel van het online festival Onzekere Zaken, dat is ontwikkeld in samenwerking met BrabantKennis en live wordt uitgezonden vanuit de studio van Fontys ACI. Het festival duurt van 15.00 tot 17.00 uur.

Creativiteit, onzekerheid en wendbaarheid. Het zijn elementen die nadrukkelijk terugkeren in de lectorale rede van Cramer. Nu nog is de toekomst vaak het domein van de happy few. Maar waarom eigenlijk? Cramer biedt handvatten die toegankelijk zijn voor iedereen. Ze hebben volgens haar als doel om mensen die worstelen met hun bestaanszekerheid te stuwen en motiveren. Maar dat de toekomst hoe dan ook onvoorspelbaar blijft, staat vast. Dat is ook de ervaring van Cramer zelf, die al op 1 april 2020 startte als lector designing the future. Is het gebruikelijk dat een lectorale reden aan het begin van het lectoraat wordt uitgesproken, daarvan kon door corona geen sprake zijn.

Toekomstgeletterd
Corona, lockdowns en gedwongen thuiswerken bepaalden ook de agenda van het lectoraat. Zoals ook nu weer. Desondanks blijft de missie van Cramer ongewijzigd. ‘Ik wil mensen toekomstgeletterd maken’, zei ze bij haar aantreden. ‘Door meer aandacht te besteden aan toekomstonderzoek hoop ik dat ik er aan kan bijdragen dat mensen uiteindelijk minder bang zullen zijn voor de toekomst.’

Haar lectorale rede vormt de afsluiting van het festival Onzekere Zaken, dat door de recente coronaregels online zal plaatsvinden. In de aanloop naar het festival hebben onder meer wetenschappers, kunstenaars en andere professionals in acht podcasts hun licht laten schijnen op de kracht van onzekerheid. In de begeleidende gids staan de onzekere omgeving, de onbekende toekomst en de verrassing centraal. De gids vertelt niet wat de toekomst brengen gaat, maar die helpt bij het navigeren door die onbekende toekomst.

Interactief festival
Dat is ook het idee achter het festival: door niet uit te gaan van wat we zeker weten, maar vooral van wat we niet weten, opent zich een wereld van mogelijkheden. Digitale dagvoorzitter is journalist en podcastmaker Lisa Peters. Er is een optreden van Merlijn Twaalfhoven en een interactieve workshop van Waag, een onderzoeksinstelling die opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het programma begint om 15.00 uur en eindigt om 16.15 uur met de lectorale rede.

Het online festival Onzekere Zaken begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het programma is online te volgen. Aanmelden kan via de website onzekerezaken.nl. De lectorale rede is vanaf 16.15 uur te volgen via deze livestream. Geïnteresseerd in de tekst van de lectorale rede? Die is hier opvraagbaar.

Auteur: Paul Geerts