Eindhoven,
22
maart
2022
|
09:50
Europe/Amsterdam

Kennisoverdracht is de basis van ons bestaansrecht

20190402_FontysICT_0462

Op 17 mei aanstaande viert FHICT vijftig jaar IT-onderwijs in Eindhoven. Want het was in 1971 dat hier de opleiding Informatica het levenslicht zag en daarmee de overdracht van IT-kennis binnen onze regio een gezicht gaf. Onder de vlag van het Open Up ambitiethema Knowledge Transfer geeft Fontys Hogeschool ICT (FHICT) anno nu die kennisoverdracht nieuwe, toekomstgerichte invulling. Door netwerken op te bouwen en te verduurzamen, met de behoeftes van die netwerken als leidraad. Projectleider Constanze Thomassen en SRvA-lid en CEO van RegTech-bedrijf Datastreams Bob Nieme delen hun inzichten.

Met Open Up transformeert FHICT steeds meer van naar binnen gerichte onderwijsinstelling naar een open kennisinstelling die kijkt naar en anticipeert op wat er speelt in de omgeving. Thomassen: “Ons ambitiethema Knowledge Transfer sluit hier naadloos op aan. Alles wat we als FHICT doen, heeft immers met kennisoverdracht te maken: het is de basis van ons bestaansrecht.”

Onze netwerken bepalen onze waarde
Waar die kennisoverdracht in het verleden vooral een kwestie van zenden en ontvangen tussen docent en student was, richt Knowledge Transfer zich op het leggen van verbindingen met externe netwerken. Met het bedrijfsleven binnen de Brainport-regio, met de onderwijsketen en met FHICT-alumni. Belangrijke regel: de behoeften van die netwerken zijn leidend. Nieme: “Als je als onderwijsinstelling kennisoverdracht nastreeft, ben jij niet degene die bepaalt of jouw kennis voldoende op orde is om daadwerkelijk een waardevolle bijdrage te leveren. Die waardebepaling moet van de externe netwerken komen.”
“FHICT wil met Open Up een community bouwen. Dan moet je ook iets te bieden hebben op de lange termijn. Het draait allemaal om de kern van jouw toegevoegde waarde in kennisoverdracht en hoe je die te gelde maakt. Ben je ergens expert in, komt iedereen naar je toe. Als Fontys willen we via onze expertise Impact on Society maken.” Thomassen: “Daarom moeten we dus goed kijken naar wat onze deskundigheid is, waarin we willen excelleren en bijdragen. Alleen zo worden we wie we willen zijn: een kennisinstelling vol domeinexperts met impact op de maatschappij.”

Focus op alumni en onderwijsketen
De verbindende kennisoverdracht met het bedrijfsleven staat inmiddels stevig in de steigers. FHICT en Partners in Innovation en Education weten elkaar goed te vinden en werken in praktijkgericht onderzoek nauw en succesvol samen. De focus ligt de komende tijd dan ook op het uitbreiden van het contact met alumni en onderwijsketen, waar IT steeds eerder een steeds grotere rol speelt. Met het mbo werkt FHICT al veel samen, de blik is nu gericht op het voortgezet onderwijs. Het HavICT-project, het voorbereidend traject voor bovenbouw-havoleerlingen met meer dan gemiddelde interesse in en talent voor ICT, is inmiddels in iets veranderde vorm met een tweede lichting gestart.
En er gebeurt meer, vertelt Thomassen: ”Met FLOT, de lerarenopleiding van Fontys in Tilburg, ontwikkelt FHICT als kennisinstituut de afstudeerrichting digitale geletterdheid. Een vak dat de komende jaren op steeds meer scholen zijn intrede doet. En dan is er ook nog de ontwikkeling van het meer praktijkgerichte HavoP dat de havo minder theoretisch maakt en juist praktischer voorbereid op het hbo. Met een paar scholen onderzoeken we wat onze rol daarin zou kunnen zijn.”

Vraagbaak en kritische vriend
Een aanpak die werkt; FHICT wordt ook door nieuwe netwerkpartners steeds meer gevonden. Door bijvoorbeeld die mbo-instelling die een nieuwe data-opleiding wil starten en FHICT daar als vraagbaak en scherpslijper bij wil betrekken. Een mooi voorbeeld en een mooie erkenning van Knowledge Transfer en Open Up.
Ook met alumni haalt FHICT via Knowledge Transfer de banden aan. En dat kan prima gecombineerd worden met plezier, weet Thomassen. “Het vijftigjarig jubileum van IT in Eindhoven is niet alleen reden voor een feestje, maar ook een mooi aanknopingspunt om alumni nog meer bij ons te betrekken. Door te laten zien wat we te bieden hebben en door onderling slimme kruisverbanden te leggen”. Nieme vult aan: “Niet alleen met de toekomstige generatie IT-specialisten, ook met alumni willen we duurzaam aan onze community bouwen”, vertelt Nieme. “Deze oud-studenten moeten we daarom ook iets voor de lange termijn kunnen bieden, denk aan ‘een leven lang leren’. Maar ben je daarin de generalist die overal een beetje van weet, of word je die specialist die alles weet over een klein gebied?  Wij kiezen voor de tweede optie, want als je alles bent, ben je eigenlijk niets.”

Van docent naar domeinexpert
“Dat is inderdaad een beetje onze spagaat”, erkent Thomassen. “FHICT levert IT’ers af op basis van de vraag vanuit het werkveld.” Nieme: “Maar met generalisten kom je niet meer weg, je moet die kritische expert zijn. Kritische bedrijven worden groot.” Ook dat beaamt Thomassen: “We moeten focus aanbrengen, onszelf continu op scherp zetten. De bewustwording is inmiddels in gang gezet en de initiatieven zijn gestart. Toch hebben we als organisatie nog een weg te gaan tot we echt die kennisinstelling zijn die we willen zijn. Kritische vrienden als Bob Nieme zijn in dat proces heel waardevol om die focus en scherpte te houden. Samen zijn we onderweg naar een heel mooi doel.”

Meer over het ambitiethema Knowledge Transfer lees je hier

Auteur: Open Up ambitiethema Knowledge Transfer