15
november
2017
|
14:35
Europe/Amsterdam

Internationale ATEE-award voor Fontys Hogeschool Pedagogiek

Educatief Partnerschap

Met het project ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ heeft Fontys Hogeschool Pedagogiek de internationale Early Researcher award van de Assocation for Teachers Education in Europe (ATEE) gewonnen. Tijdens de winterconferentie in Utrecht zal de award worden uitgereikt.

De internationale conferentie van ATEE staat in het teken van technologie en innovatief leren. Daar past het onderzoek Educatief partnerschap van het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek heel goed bij. Educatief partnerschap houdt in dat zowel ouders als leerkrachten een gedeeld doel hebben, namelijk het optimaliseren van de schoolprestaties van de kinderen. Om de leerkracht te ondersteunen is er een kennisplatform gelanceerd met hulpmiddelen en handvaten voor het realiseren van educatief partnerschap.

‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’
Het onderzoek ‘Verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ is uitgevoerd op een honderdtal scholen: reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Door vragenlijstonderzoek en interviews is de aanwezige praktijkkennis van leerkrachten over het voeren van oudergesprekken met diverse ouders onderzocht. Op de interactieve website www.educatief-partnerschap.nl wordt praktijkkennis over educatief partnerschap gedeeld met leerkrachten, onderzoekers en (aankomende)onderwijsprofessionals. Ook kunnen zij hun eigen ervaringen inbrengen.

Een essentieel onderdeel van het project is het ontwikkelen van een training cultuur-sensitieve gespreksvaardigheden in de praktijk. Deze training is samen met leerkrachten van reguliere basisscholen, stimuleringsscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs en studenten van de Nieuwste Pabo en Fontys Hogeschool Pedagogiek ontwikkeld.

Partners en RAAK-subsidie
Het project ‘Educatief partnerschap: verschillende ouders, verschillende leerkrachten’ is een samenwerking tussen Fontys Hogeschool Pedagogiek, Universiteit Maastricht, de Nieuwste Pabo en de Limburgse schoolbesturen van Innovo, Kindante. Het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen van Fontys Hogeschool Pedagogiek is penvoerder, projectleider is dr. Hélène Leenders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers, docenten en studenten van de lesplaats Sittard (Pedagogiek en de Nieuwste Pabo). Voor dit gezamenlijke onderzoek is een RAAK-SIA subsidie ontvangen.

Over ATEE
De Assocation for Teachers Education in Europe (ATEE) is een Europese organisatie zonder winstoogmerk, die tot doel heeft de kwaliteit van de lerarenopleiding in Europa te verbeteren en de professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders op alle niveaus te ondersteunen. De leden van de ATEE zijn individuen en instellingen die betrokken zijn bij onderzoek en de praktijk van het opleiden van leraren, zowel binnen als buiten het hoger onderwijs.

 

Voor meer informatie: projectleider dr. Hélène Leenders via h.leenders@fontys.nl.