19
oktober
2020
|
10:51
Europe/Amsterdam

Input van Fontys onderzoekers gevraagd!

laat je horen

Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk middel voor hogescholen om betekenisvol te zijn voor de samenleving. Onderzoekers moeten daarvoor wel kunnen beschikken over state-of-the-art voorzieningen en ondersteuning. Om hierin te verbeteren, vragen we alle Fontys onderzoekers om mee te werken aan een behoefteonderzoek, oftewel needs assessment.

Verbeterplannen
Het needs assessment is nodig om een scherp beeld te krijgen van de stand van zaken en alle wensen van onderzoekers. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk tot verbeterplannen komen én deze ook uitvoeren. Denk onder andere aan een adequaat professionaliseringsaanbod, het verbeteren van de ICT infrastructuur of het optimaliseren van ondersteuning en kennisdeling.

Hoe doe je mee?
Iedereen die betrokken is bij praktijkgericht onderzoek van Fontys kan meedoen via onze vragenlijst. De vragenlijst is ontworpen in samenwerking met de Fontys Commissie Ethiek van Onderzoek (FCEO), Dienst Personeel en Organisatie en Dienst Onderwijs en Onderzoek. Invullen kost je zo’n 15 minuten en daarmee doe je een flinke duit in het zakje. Dus aan alle docent/onderzoekers, lectoren, onderzoeksgroepen, pré-promovendi, promovendi en gepromoveerden: laat je horen!

Naar de vragenlijst >>

De vragenlijst staat 4 weken open maar meteen invullen wordt zeer gewaardeerd. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Contact

Judith van den Boogaard (Dienst P&O)
Vilma Lenselink (Dienst O&O)

 

Auteur: Erik Oomen