22
september
2021
|
12:35
Europe/Amsterdam

Inclusief onderwijs… hoe zie jij dat voor je?

Marianne den Otter

Gelijke kansen voor iedereen, het onderwijs moet inclusiever… het zijn gevleugelde termen die steeds in het nieuws komen. De Onderwijsraad stelt in het adviesrapport ‘Steeds inclusiever (2020)’ aan minister Slob dat het onderwijs inclusiever kan en moet. Met het rapport geeft de Onderwijsraad een perspectief op hoe het onderwijs op langere termijn inclusiever kan worden voor leerlingen en studenten met een beperking. Maar hoe definieer je inclusie, inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving met elkaar als team? Wat betekent inclusie vanuit het perspectief van ouders, leerlingen, leraren of leidinggevenden?

Tijdens de Fontys Week van de Diversiteit gaat Marianne den Otter met die vraag aan de slag. Volgens den Otter wordt er veel gewerkt met een ‘medisch model’ als het gaat over het inclusiever maken van het onderwijs en de samenleving. ‘ Er wordt veelal gekeken naar specifieke doelgroepen. Of het nu gaat om mensen met een beperking of kansenongelijkheid door culturele achtergrond, het onderscheiden van mensen op één bijzonder kenmerk heeft al een discriminerende tendens in zichzelf. De oplossingen voor tegemoet komen aan beperkingen van individuen is niet hetzelfde als het samen werken en samen leven aan een inclusieve samenleving. : Den Otter benadert inclusie vanuit het holistisch perspectief. ‘We zijn allemaal wereldburger en iedereen wil de kans krijgen om mee te doen. We willen er allemaal toe doen. Dat kun je eigenlijk niet organiseren door enkel af te bakenen op diversiteit, maar gaat ook over saamhorigheid en gelijkwaardig en volwaardig samen leven.’

In de workshop ‘Inclusief onderwijs start bij je mens- en wereldbeeld’ gaat ze met de deelnemers vragen naar hun kijk op inclusie. Ze hoopt op deelnemers uit alle hoeken van het onderwijs, zodat er een zo veel mogelijk beelden en perspectieven ontstaan op de visie op inclusie. Hoe zien de deelnemers inclusie voor zich en hoe denken zij ermee te gaan werken op hun school? Den Otter: ‘Zij gaan hun visie met elkaar delen en vervolgens worden actuele opvattingen over dit onderwerp besproken. Deze sessie dient als een kritische reflectie en een dialoog waar de deelnemers hun visie en die van anderen kritisch mogen beschouwen en hopelijk tot hernieuwde inzichten en bewustwording leiden .’

Marianne den Otter is orthopedagoog en docent bij Fontys OSO Master Educational Needs. Ze werkt samen met educatieve partners in PO, VO en SO, en was nauw betrokken bij de invoering van passend onderwijs. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn inclusief onderwijs, diversiteit, school video interactie begeleiding, en leren en ontwikkelen in een holistische benadering.

De Fontys Week van diversiteit vindt plaats van 4 t/m 11 oktober. Meer informatie over de workshop van Marianne den Otter die op 7 oktober gehouden wordt vind je hier

Auteur: Linda Koster