Tilburg,
22
november
2019
|
14:40
Europe/Amsterdam

In twee jaar je eerstegraads bevoegdheid behalen bij Fontys

flot

Vanaf studiejaar 2020-2021 kun je bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor alle vakken in het voortgezet onderwijs in twee jaar behalen in plaats van drie jaar. De verwachting is dat het nieuwe curriculum leidt tot een snellere aanwas van masteropgeleide docenten, waar het werkveld dringend om vraagt. FLOT speelt hiermee bovendien in op de trend om een traject aan te bieden, waarin de student keuzes kan maken die aansluiten bij zijn of haar voorkennis, behoeften en interesses.

‘We hebben kritisch gekeken naar de inhoud van het curriculum en de studeerbaarheid van de opleiding’, zeggen opleidingscoördinatoren van de masteropleidingen Natuur- en Scheikunde, Zeger-Jan Kock en Susanne Dirks. Beiden zijn betrokken bij het vernieuwde opleidingsplan van de masters. ‘Het aantal ec’s van de opleiding blijft 90. Door een aantal kleinere vakken te combineren tot grotere eenheden, hebben we het aantal toetsmomenten terug kunnen brengen, wat de studiedruk in bepaalde periodes voor de student verlaagt.’

Eigen studieroute
Net als in de flexibele bacheloropleidingen van Fontys, kun je in de master je eigen studieroute bepalen. Op basis van de juiste voorkennis en ervaring, kan het traject versneld afgelegd worden. Susanne Dirks: ‘Het gaat erom dat je kunt aantonen dat je de leeruitkomsten beheerst. Dit kan je doen door gebruik te maken van het aangeboden onderwijs en de toetsing of middels het aanleveren van bewijsmateriaal.’ Mocht je er gaandeweg achter komen dat je langer de tijd nodig hebt? ‘Geen probleem’ zegt Zeger-Jan. ‘Sommige studenten vinden het fijn wat meer de tijd te nemen om zich te verdiepen en ook dat is mogelijk.’

Hoe werkt het dan zo’n eigen studieroute bepalen? De student maakt aan het begin van de studie in overleg met de studiecoach een studieplanning. Hierbij wordt gekeken naar vooropleiding, ervaring, thuissituatie en ambitie. De ‘gemiddelde’ student, die het aangeboden onderwijs volgt, zal rekening moeten houden met een minimale studiebelasting van 20 uur per week. Eventuele aanpassingen van de planning worden in overleg met de coach besproken.

Leander Bouwens, projectleider van de implementatie van het nieuwe opleidingsplan masters zegt: ‘We doen er bij Fontys alles aan om de student een kwalitatief hoogwaardige opleiding aan te bieden, via een traject dat past bij zijn of haar persoonlijke ambitie en situatie. Met onze nieuwe masters is het mogelijk dit in twee jaar te doen. En daar zijn we erg trots op!’

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met de opleiding via de website van Fontys Lerarenopleiding Tilburg, of bezoek de open avond op 27 november a.s.

 

Auteur: Claudia Boets