03
december
2019
|
11:15
Europe/Amsterdam

Huijbregts biedt Fontys ruimte voor multidisciplinair samenwerken

Huijbregts Groep Helmond

Fontysstudenten uit het technische en economische domein doen gezamenlijk onderzoek bij Huijbregts Groep in Helmond. Daar worden op grote schaal voedingspoeders gemengd en op maat verpakt. Doel voor Fontys: studenten laten werken in multidisciplinaire teams, zoals ze later in het bedrijfsleven ook zullen ervaren. Een nieuwe en uitdagende ervaring, voor alle betrokken partijen.

Huijbregts laat studenten van verschillende opleidingen proeftuinen binnen de eigen hightech-productiefaciliteit. Daarmee krijgt Fontys ruimte om te leren. Om praktijkgericht onderzoek te doen, dat meerjarig loopt en de mogelijkheid geeft om kennis en kunde uit verschillende opleidingen bij elkaar te brengen. Want meerjarig en multidisciplinair samenwerken is voor (de technische opleidingen van) Fontys betrekkelijk nieuw.

De groep die vorig studiejaar de samenwerking opstartte, bestond uit studenten van verschillende technische Fontysinstituten, waaronder Fontys Hogeschool Engineering. Zij deden onderzoek naar een reinigingsinstallatie voor productmixers. In het project had de technische component de overhand en bleef de impact op andere gebieden onderbelicht, zoals de gevolgen voor afvalstromen, kosten en milieubelasting. Kortom: inbreng vanuit bedrijfskundige hoek bleek zeer wenselijk. Daarnaast waren er onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden. Al met al vielen de resultaten wat tegen. Zowel Huijbregts als Fontys wilde daaruit lering trekken, dus werd aan een volgend studententeam gevraagd te onderzoeken waar de schoen wrong. Dit team, bestaande uit drie studenten van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, maakte duidelijk dat juist het opleidingsoverstijgende karakter van de opdracht voor hindernissen had gezorgd.

Aanbevelingen
Het studententeam deed onderzoek vanuit drie perspectieven: studenten, docenten en bedrijf. Tijdens de evaluatiesessie, medio november, kregen alle betrokkenen aanbevelingen op maat: van betere communicatie tussen de verschillende studententeams tot het aanpassen van onderwijsroutes en curricula, zodat bijvoorbeeld de startmomenten van de verschillende onderzoeken synchroon kunnen lopen. Naar aanleiding van de presentatie werden concrete afspraken gemaakt om het proces van het multidisciplinaire project te verbeteren. Zo zal er een ketenregisseur of programmamanager worden aangesteld, die als taak krijgt de activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Toekomst
Een volgende lichting studenten, onder andere van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Techniek en Educatie en van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, is inmiddels bij Huijbregts van start gegaan met nieuwe onderzoeksprojecten. Met enthousiasme én de verbeterpunten op zak, om ervoor te zorgen dat de multidisciplinaire samenwerking voor alle betrokkenen een succes wordt.

 

Auteur: Christel Ruijs

Boilerplate

Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen ze onderzoek en ontwikkelen ze innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. Via het Centre of Expertise HTSM vinden (hightech)bedrijven één ingang bij Fontys, voor het onderzoeken van (multi-disciplinaire) vraagstukken binnen het HTSM-domein.