24
september
2020
|
15:52
Europe/Amsterdam

Hogescholenbeleid over studentenwelzijn op 1 A4’tje

studentwelzijn

Tijdens het Landelijke Netwerk Studentenwelzijn op donderdag 10 september, presenteerde de Vereniging Hogescholen de factsheet Studentenwelzijn. Aandacht voor studentenwelzijn is een heel belangrijke voorwaarde voor een succesvol studieverloop en een essentiële waarde voor inclusief hoger onderwijs. De factsheet schetst een beeld van het beleid bij hogescholen rondom het thema studentenwelzijn en de toepassing ervan in de praktijk. Fontys wordt hierin genoemd als inspirerend praktijkvoorbeeld. Iets om trots op te zijn!

Bij Fontys werken we aan studentenwelzijn voor álle studenten. Er is extra aandacht voor situaties waarin sommige studenten (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Die vraag kan ontstaan door uiteenlopende oorzaken zoals een functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, psychische klachten enzovoort. We werken aan studentenwelzijn door ervoor te zorgen dat er authentiek contact tussen docent en student is en door te werken aan de professionele identiteitsontwikkeling van onze studenten. Alle aspecten rondom studentenwelzijn worden in het beleid van Fontys meegenomen.

De factsheet Studentenwelzijn is gebaseerd op een eerdere inventarisatie van de Vereniging Hogescholen, eerder geformuleerd in de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn. De factsheet Studentenwelzijn vat het resultaat van de inventarisatie samen, geeft voorbeelden uit de praktijk en gaat in op studentenwelzijn in coronatijd. 

Inmiddels bestaat er een divers en actief netwerk Studentenwelzijn waarin alle hogescholen betrokken zijn. Dat netwerk is vooral bedoeld als platform waarop kennis en goede voorbeelden met elkaar gedeeld kunnen worden.

Bekijk het nieuwsartikel van de Vereniging Hogescholen én de factsheet hier en in de download rechtsboven bij dit artikel.

 

 

door: Monqiue van Laar