Eindhoven,
23
september
2021
|
08:00
Europe/Amsterdam

Het is RAAK voor de hybride tech docent

Foto hybride tech docent

Het project ‘De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven’ heeft een RAAK-Publiek subsidie toegekend gekregen. Het onderzoeksproject richt zich op technici die hun baan in de technische sector combineren met werken binnen het onderwijs. Zij worden ook wel hybride tech docenten genoemd. Het hybride docentschap wordt gestimuleerd om onderwijs goed te laten aansluiten bij de snelle ontwikkeling van technologische innovaties in het bedrijfsleven en in de samenleving. Daarnaast biedt het een oplossingsrichting voor het tekort aan techniekdocenten. Dit project is een vervolg op het TEC-project de Hybride Tech Docent Monitor.

Zowel vanuit het onderwijs als de bedrijven waar hybride docenten werkzaam zijn, is de vraag gekomen voor verder onderzoek naar het proces om technici uit het bedrijfsleven te interesseren en te begeleiden naar een rol als techniekprofessional in het onderwijs. Ook is opgeroepenen de opgedane inzichten te vertalen naar interventies om de professionele ontwikkeling van hybride tech docenten te bevorderen en hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. In dit project wordt daarom verder onderzoek gedaan naar de ervaringen van hybride tech docenten en betrokken actoren. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar interventies om de hybride tech docent te faciliteren in hun professionele rol als docent en in hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Partners
Vanuit Fontys zijn de lectoraten
Industrial Engineering and Entrepreneurship (BEnT), Dynamische talentinterventies (HRMenP) en Wendbare onderwijsprofessionals (FLOT) betrokken. De andere consortiumpartners zijn Brainport Development (met medefinanciering van de provincie Brabant), Expertisecentrum Hybride Docent, Summa en Parmant scholen. Het Platform Talent voor Technologie is betrokken als kennispartner. Ger Post (lector Business Entrepreneurship) is de aanvrager van deze subsidie en Ellen Koop (docent-onderzoeker Dynamische talentinterventies) gaat de kar trekken als projectleider.

Regieorgaan SIA
Deze subsidie is verstrekt vanuit regieorgaan SIA en is bedoeld om lectoren en onderzoekers van hogescholen samen met hbo-professionals uit de publieke sector praktijkgericht onderzoek uit te laten voeren. Door deze samenwerking komen zij tot kennis en innovaties die direct bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van het onderzoek helpen tevens om het onderwijs op hogescholen actueel te houden.

Meer weten over dit project? Kijk dan op de projectpagina of neem contact op met projectleider Ellen Koop (e.koop@fontys.nl).

Auteur: Hanna van Beelen