Eindhoven,
26
april
2022
|
10:01
Europe/Amsterdam

Het Fontys ICT InnovationLab en haar ecosysteem

29-FO-096773

Wat gebeurt er als je een kennis- en innovatiehub midden op een bedrijvige locatie plaatst? De potentie die gezien wordt in een integratie van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven is namelijk precies waarom het Fontys ICT InnovationLab zich in 2019 op Strijp T vestigde, te midden van een ecosysteem van innovatieve bedrijven. Die relatie, verbinding en impact is één van de onderwerpen waar het doorlopend onderzoek naar de impact van het Lab zich op richt. Simpel gezegd; wat vinden de buren eigenlijk? In de zomer van 2021, werden zij hierover aan de tand gevoeld. De bevindingen zijn positief en ook liggen er veel kansen. 

Mesoniveau: de buurt  
In een vorig artikel las je over de bevindingen van het onderzoek met betrekking tot de ruimtelijke impact op microniveau; de vloer van het Fontys ICT InnovationLab zelf. Het tweede niveau wat onderzocht is, betreft het mesoniveau op Strijp T. Met die term definieert het onderzoeksteam de directe omgeving op Strijp T, waar zo’n 60 (tech) bedrijven gevestigd zijn. De buurt, zoals we normaal zouden zeggen. Door middel van een enquête en een verdiepende focusgroep onder bedrijven is verkend welke rol het Fontys ICT InnovationLab inneemt in het ecosysteem en wat voor beeld de medebewoners hebben van de hybride leeromgeving.  

Kansen voor samenwerking  
Onder de buren op Strijp T is veel enthousiasme voor samenwerken met het InnovationLab, maar liefst 68% staat hier volgens de enquête voor open. Deze interesse is nog veelal gericht op de welbekende stage- en afstudeeropdrachten, maar ook het aangaan van een intensievere samenwerking (partnerrelatie/ opdrachtgever) blijkt voor ruim een derde van de buren een interessante optie.   

  • 57% van de respondenten heeft interesse in stages 
  • 57% van de respondenten heeft interesse in afstudeerprojecten  
  • 53% van de respondenten heeft interesse in samenwerkingspartner worden  
  • 32% van de respondenten heeft interesse in opdrachtgever worden.  

Daar liggen dus volop kansen voor het Fontys ICT InnovationLab, legt onderzoekster Jolijn Jansen uit: “Bij de vestiging op Strijp T is bewust gekozen voor deze plek. De vele kansen die dit ecosysteem biedt, zijn voornamelijk door de pandemie, nog niet volop benut. Het blijkt nudat 32% van de ondervraagde buren op de hoogte is van de mogelijkheid om samen te werken. Gezien de hoge interesse, moet daar door wat meer bekendheid te geven over de samenwerkingsmogelijkheden meer uit te halen zijn.”  

Matchende interesses  
De kans om dat aantal uit te breiden is aanzienlijk, ook omdat er veel interesse is in de specifieke onderzoeksthema’s waar Fontys zich mee bezig houdt. Jansen: “Met name Data and Software Services en Artificial Intelligence zijn voor buren relevante innovatiethema’s. Duidelijker laten zien wat we daarin kunnen betekenen is dus belangrijk. Ook het Fontysbrede thema Sustainability & Circularity is voor 73% van de respondenten relevant. Met de nieuwe positionering en missie ‘for society’, worden we als FHICT, maar ook Fontysbreed veel meer zichtbaar als partner hierin.”  

Partnernetwerk
Op het moment zijn van de 24 Partners in Innovation, verbonden aan het Fontys ICT InnovationLab, er slechts 2 binnen het direct omliggende ecosysteem gevestigd. Om in te spelen op de interesses voor samenwerking in de buurt onderneemt FHICT diverse acties, waaronder het aanstellen van 4 projectcoördinatoren Research and Innovation die actief aan de slag gaan om potentiële partners te benaderen en vraagstukken uit de beroepspraktijk te laten aansluiten bij de onderzoeksthema’s waar in het InnovationLab aan wordt gewerkt. Ook wordt er nagedacht over manieren om de buren actiever te betrekken bij kennisevents die hopelijk dit voorjaar weer gaan komen.  

Op basis van bovengenoemde bevindingen zijn er vanuit het InnnovationLab coördinatoren Research & Innovation aangesteld, om op thema en inhoud makkelijkere aansluiting te faciliteren voor het werkveld en relaties met partners te versterken. Het volledige onderzoeksrapport is hier in te zien voor FHICT-medewerkers. Wil je zelf deze rapportage of heb je andere vragen, neem contact op met onderzoekster Jolijn Jansen.  

Auteur: Guido Segers