08
december
2023
|
17:42
Europe/Amsterdam

‘Het doel van Student+? Dat studenten ‘lichter’ naar buiten gaan’

‘Het doel van Student+ Dat studenten ‘lichter’ naar buiten gaan’

Wat ooit begon als een manier om studenten tijdens coronatijd te ondersteunen, is inmiddels een vast onderdeel binnen Fontys Academy of the Arts. Student+ is niet meer weg te denken bij deze Tilburgse Fontyslocatie. Tijd om in gesprek te gaan met de gezichten achter Student+: Ivonne van de Sanden, Lenneke van Schie en Roeland Vos. ‘Door de corona-situatie werd duidelijk met welke problematiek studenten worstelen.’

'Er waren binnen Fontys Academy of the Arts grote zorgen over hoe studenten eraan toe waren na de pandemie. Daarom werd in juni 2021 Student+ opgestart: drie coaches die studenten van de kunstopleidingen extra mentale ondersteuning bieden', vertelt Ivonne.

Samenvatting

Verhalenreeks over Nationaal Programma Onderwijs

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wil het ministerie van OCW studievertraging door corona verhelpen en studentenwelzijn verbeteren. Alle onderwijsinstellingen krijgen tot eind 2024 geld om eigen herstelplannen te maken. In deze serie verhalen kun je lezen wat Fontys met dit geld heeft gedaan. Deze keer: Van diploma-uitreiking on tour tot een bonusmama. Wil je meer weten over het programma NPO? Kijk op fontys.nl/npo.

Enorme band met het vak
Waar die gesprekken over gaan? Corona legde in feite bloot waar studenten tegenwoordig sowieso al mee worstelden, ongeacht de crisis. Een voorbeeld? Studenten komen langs omdat ze bijvoorbeeld last hebben van prestatiedruk, uitstelgedrag of een laag zelfbeeld. ‘Het is ongelofelijk dat studenten soms al veel hebben meegemaakt en toch overeind weten te blijven. En wat mij raakt,’ zegt Lenneke, ‘is hoe betrokken studenten zijn bij hun studie. Vaak is er een diepe band voelbaar met het kunstvak waar ze zich in willen ontwikkelen, ondanks dat zij soms de motivatie of zichzelf even helemaal kwijt zijn.’

Eigen spreekkamer
Alle coaches zijn verbonden aan een kunstopleiding binnen Fontys Academy of the Arts en werken daarnaast voor Student+. Ondanks dat de coaches elkaar nog niet kenden toen ze begonnen bij Student+, hadden ze meteen een klik. ‘Het verliep heel natuurlijk. We kregen dan ook alle ruimte vanuit het management om de juiste vorm te ontwikkelen’, zegt Roeland. Daar kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat een eigen spreekkamer een vereiste is. Lenneke: ‘Hierdoor hebben we nu letterlijk een plek waar we rust en veiligheid kunnen bieden.’

Geen psycholoog
Maar hoe gaan ze bij Student+ te werk? Het is de student die het initiatief neemt. Na een intake is een van de opties bijvoorbeeld dat een student een aantal coaching-sessies krijgt. Roeland: ‘Wij vervangen de psycholoog niet. We luisteren en streven ernaar om de studenten zelf in hun kracht te zetten.’ Daarnaast zetten de coaches in op preventie, bijvoorbeeld door te verwijzen naar online zelfhulpmodules.

Dat dit een goede aanpak is, blijkt uit verschillende evaluaties. Of zoals een van de studenten het zegt: ‘De gesprekken hebben mij geholpen om weer op een andere manier naar mezelf te kijken en te genieten van de kleine dingen. Ik heb mijn positieve kant weer kunnen vinden.’

Student+ blijft bestaan
Student+ is opgezet met NPO-gelden, maar nu het om zo’n succesformule blijkt te gaan, is het initiatief een ‘blijvertje’. Roeland: ‘We gaan door op de ingeslagen weg. Het is waardevol om te zien dat een student na een gesprek met ons wat ‘lichter’ naar buiten gaat.’ Ivonne vult aan: 'Kleine interventies dragen daar positief aan bij, evenals een luisterend oor en gericht doorvragen. Hierdoor komt een student vaak zelf tot inzichten en acties die helpend en betekenisvol zijn.’

Geplaatst door: Nancy van Amstel