24
november
2017
|
10:06
Europe/Amsterdam

Hanneke Tuithof, lector vakdidactiek van de gammavakken

Fontys_lector_BASE_28_Hanneke_Tuithof_s

Sinds een paar maanden buigt lector Vakdidactiek van de gammavakken Hanneke Tuithof zich over de ontwikkeling van vakdidactische kennis (Pedagogical Content Knowledge). Zij hanteert het perspectief van vakdidactische kennisontwikkeling voor allerlei vragen over de opleiding en scholing van docenten en het curriculum. 'Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar vakdidactische kennisontwikkeling en zeker niet op het gebied van de gammavakken', aldus Tuithof. In het lectoraat - verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg - wordt onderzoek gedaan naar de didactiek van de gammavakken afzonderlijk, maar ook naar de raakvlakken voor samenwerking tussen de gammavakken in het VO en de lerarenopleiding.

Sinds juli 2017 functioneert er ook een nieuwe kenniskring. Deze bestaat uit vijf vakdidactici (Jefta Bego, Eefje Smit, Tuur Beer, Tim Simonse en Annemieke Verharen) van vijf gammavakken, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, maatschappijleer en economie en de al genoemde lector. De vakdidactici hebben allen een sterke positie in de lerarenopleiding en veel contacten in het werkveld. Zij voelen zich betrokken bij landelijke ontwikkelingen ten aanzien van hun schoolvak en hebben een link met een vakorganisatie.

Het praktijkonderzoek dat gedaan wordt zal een opbrengst hebben voor de lerarenopleiding en het werkveld. De onderzoeksvragen zijn: Hoe kan vakdidactische kennis over historisch redeneren ontwikkeld worden in de lerarenopleiding? Wat zijn vakdidactische principes voor het vak economie? Hoe kan het vak levensbeschouwing zijn doelen waarmaken als het samen moet werken met andere vakken? Welke doelen hebben docenten en lerarenopleiders voor het vak maatschappijleer? En: Welke vakdidactische kennis hebben aardrijkskundedocenten nodig in het kader van het nieuwe examenonderwerp over Latijns-Amerika?

 

 

auteur: Monique van Laar/ Hanneke Tuithof