06
september
2021
|
15:15
Europe/Amsterdam

Goed onderwijs, wat is dat eigenlijk?

Pilot met methodiek ‘Flitsbezoeken’

121212-FO-109402

Wist je dat 74% van autobestuurders zichzelf een betere chauffeur dan anderen vindt (Williams, 2003)? En wist je dat het percentage docenten dat zichzelf beter vindt presteren dan zijn collega’s op 92% zit (Wawoe, 2011)?  Mogelijk heeft dit hoge getal te maken met de uiteenlopende visies op wat ‘goed onderwijs’ is en de verschillende benaderingswijzen om te identificeren wat wordt verstaan onder ‘goed onderwijs’. In september gaat het scrumteam Blended Learning samen met zes docenten aan de slag om via de methodiek ‘Flitsbezoeken’ het gesprek over ‘goed onderwijs’ in gang te zetten. 

 

Onderlinge afstemming
Gezien deze complexiteit en de aanleg om jezelf te overschatten, is het van fundamenteel belang om binnen een docententeam hele heldere opvattingen te hebben over wat ‘goed onderwijs’ omvat. Onderlinge afstemming is dus van groot belang, maar het is niet effectief (en niet inspirerend) om een vergadercultuur in te richten met uitgebreide moderatie- en kallibratiesessies. Naast dat dit kostbare aandacht voor de student opslokt, gaat het ook ten koste van de authenticiteit van een docent terwijl dit juist een belangrijke factor is die het leren inspireert. Er is een methodiek die een open dialoog tussen docenten over ‘goed onderwijs’ faciliteert, en die niet al de aandacht van de docent opslokt 

Flitsbezoeken
Deze methodiek heet ‘Flitsbezoeken’. Een flitsbezoek is een variant op een lesbezoek, waarbinnen in een korte tijd veel informatie over de onderwijssituatie, de module, leeruitkomsten, didactisch handelen en het formatief handelen wordt verzameld (Downey, Dreissen, & Knaap, 2017). Het scrumteam Blended Learning gaat in september aan de slag met zes docenten om deze methodiek bij Fontys te testen. We gaan de huidige opzet van deze methodiek beperkt implementeren en verder aanscherpen om zo tot een werkwijze te komen die laagdrempelig is, weinig tijd kost én het gesprek over ‘goed onderwijs’ faciliteert. 

Ben je geïnteresseerd in de methodiek? Neem dan contact op met het Scrumteam Fontys Blended Learning via deze site

Auteur: René Luijendijk