22
oktober
2019
|
11:41
Europe/Amsterdam

Fontys zoekt met Brabantse organisaties naar duurzame oplossing voor files

Collectief Vervoer 2.0

Om de regio Brainport Eindhoven in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, slaan diverse Brabantse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen. Ook Fontys doet mee. We noemen dit initiatief ‘Collectief vervoer 2.0’. Het is de bedoeling dat werknemers en studenten straks onder andere met speciale bussen, rechtstreeks naar werk of school worden gebracht. Deze nieuwe vorm van mobiliteit - wordt de komende maanden verder onderzocht.

Kennishub Brainport Eindhoven is één van de pijlers van de Nederlandse economie en dat brengt veel verkeer met zich mee. Toekomstscenario’s wijzen uit dat de filedruk alleen maar toeneemt met alle negatieve gevolgen van dien, onder meer voor de economie en de natuur. Om te zorgen dat de regio leefbaar en bereikbaar blijft, hebben veertien organisaties maandag 21 oktober de overeenkomst ‘Collectief vervoer 2.0’ gesloten. Op dit moment doen Brainport Development, ASML, DAF Trucks, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Philips, VDL, Máxima Medisch Centrum, Fontys Hogescholen, TU/e, gemeente Veldhoven, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant mee om mobiliteit anders en duurzaam te organiseren.

Goede alternatieven voor de auto
Veel medewerkers en studenten in de Brainport-regio reizen nu al per fiets of met het OV, maar voor een grote groep is momenteel nog geen goed alternatief voor de auto. Met Collectief vervoer 2.0 is het de bedoeling dat er wel een goed alternatief komt. Bijvoorbeeld met ‘dedicated’ bussen: directe buslijnen naar werk of onderwijsinstelling. Om het aantrekkelijk te maken om de auto te laten staan, moet er in steden en langs de route een netwerk van hubs komen waar mensen kunnen parkeren en opstappen. Voorwaarde is wel dat de bussen over bestaande vluchtstroken en busbanen mogen rijden om files te vermijden.

Anders denken, werken en reizen
Het is goed om te zien dat werkgevers en andere partijen in de regio Brainport een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen. Bij iedereen is het besef dat we anders moeten gaan werken, denken en reizen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Ook Fontys vindt het belangrijk dat we duurzaam werken, denken maar ook reizen. Lees ook onze duurzaamheidsagenda 2020-2023.

De ondertekenaars van ‘Collectief vervoer 2.0’ werken de komende periode nauw samen om een plan van aanpak te maken. Dat moet in maart 2020 gereed zijn. Daarna wordt een besluit genomen over de invoering en start van Collectief vervoer 2.0.

 

Auteur: Judith Tollig