16
april
2021
|
12:18
Europe/Amsterdam

Fontys werkt voortdurend aan onderwijskwaliteit

foto bij nieuwsbericht2DKP

De maatschappelijke opdracht van Fontys is om bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Om dit optimaal uit te kunnen voeren, heeft Fontys de ambitie om te ontwikkelen tot een talentgerichte, onderzoekende en wendbare organisatie (uit: Fontys for Society 2021-2025). Om deze ambitie waar te kunnen maken, werkt Fontys voortdurend aan de kwaliteit van haar onderwijs. En om de ontwikkelingen rondom deze kwaliteit beter te kunnen volgen, te borgen en te verbeteren, zorgt Fontys voor gezamenlijke (bedrijfs)processen. Zodat we allemaal dezelfde ‘taal’ spreken en informatie gemakkelijker kunnen vergelijken en uitwisselen. Dit verbetert ook de kwaliteit van onze dienstverlening aan studenten en werkveldpartners en maakt multidisciplinaire samenwerking makkelijker.

Het gebruik van het Fontys digitaal kwaliteitsportfolio (DKP) sluit hierop aan en geeft impuls aan een sterke kwaliteitsomgeving en –cultuur. Met een DKP kunnen de opleidingsteams van onze instituten zelf de (ontwikkeling van) onderwijskwaliteit in beeld brengen aan de hand van negen thema’s. Navolgbaar en transparant voor interne en externe stakeholders. In dialoog met deze stakeholders (zoals o.a. studenten, collega's, peers, auditors, accreditatiepanels en partners in het werkveld), zorgt het DKP voor een actueel overzicht van de laatste stand van zaken en ontwikkelingen.

Nieuw! Intern DKP Platform en externe pagina Kwaliteit op fontys.nl
Op het sinds kort geheel vernieuwde DKP platform, op FontysConnect, is alle hulp en informatie te vinden voor instituten om aan de slag te gaan met het eigen portfolio. Maar ook hoe instituten aan kunnen sluiten bij kennisdelingssessies en hoe ze van en met elkaar kunnen leren. Daarnaast vindt Fontys het belangrijk om kwaliteit ook aan externe stakeholders zichtbaar te maken en daarover met hen in gesprek te gaan of zijn. Om de kwaliteit van onderwijs per instituut met behulp van mooie voorbeelden en ‘best practices’ ook extern zichtbaar te maken op fontys.nl, krijgt ieder instituut nu ook een externe kwaliteitspagina.

Aan de slag?
Wil jij met je team aan de slag met het kwaliteitsportfolio van jouw instituut? Heb je hulp nodig of wil je meer informatie? Wil je graag deelnemen aan een kennisdelingssessie? Of wil je al aan de slag met jullie eigen externe kwaliteitspagina op fontys.nl? Je vindt alle informatie en hulp op het vernieuwde DKP platform van Fontys.

auteur: Marieke van de Laar