01
oktober
2019
|
17:06
Europe/Amsterdam

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) en Philips Innovation Services (PInS) bundelen krachten met TMS-opleidingen

FPH en Philips gaan samenwerken

Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) en Philips Innovation Services (PInS) gaan een nieuwe samenwerking aan voor opleidingen gericht op stralingsbescherming bij het werken met medische-diagnostische systemen. Begin 2020 biedt het stralingsbeschermingsteam van Philips Innovation Services samen met Fontys Pro Health en de opleiding MBRT een basiscursus ioniserende straling en een vierdaagse opleiding voor Toezichthoudend Medewerkers Stralingsbescherming (TMS) gericht op medische toepassingen.

Door de komst van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is ook het opleidingsstelsel voor toezichthoudend medewerkers stralingsbescherming (TMS) veranderd. De oude opleidingen voor niveau 5A/B en 4A/B bestaan niet meer. Hier zijn maar liefst negen (!) toepassingsspecifieke TMS-opleidingen voor in de plaats gekomen, waar medische toepassingen er één van is. De TMS werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinerend deskundige (in ziekenhuizen meestal de klinisch fysicus) en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de correcte werkwijze bij de toepassing van ioniserende straling. Frank van Welie, docent MBRT, stralingsdeskundigheid, legt uit: “Per 1 februari 2018 is elke stralende locatie binnen een ziekenhuis verplicht om een toezichthouder aan te wijzen. De huidige MBB’ers voelen zich niet altijd voldoende toegerust om toezicht te houden en (on)gevraagd advies en instructie over de toepassing van ioniserende straling te geven. Philips heeft ons daarom benaderd om te kijken of we in een gezamenlijk aanbod in deze behoefte kunnen voorzien.”

Behoeftepeiling toont vraag aan

Philips heeft een behoeftepeiling uitgevoerd bij verschillende soorten bedrijven en een aantal ziekenhuizen. De behoeftepeiling was gericht op trainingen met betrekking tot stralingsbescherming. Uit deze behoeftepeiling blijkt dat zowel ziekenhuizen als bedrijven die werken met medische-straling uitzendende systemen op zoek zijn naar een TMS-opleiding medische toepassingen of een nascholing voor de TMS. Vooral in het zuiden van Nederland is er geen aanbod voor een dergelijke opleiding of nascholing.

Samen sterk

Fontys Paramedische Hogeschool en Philips Innovation Services slaan daarom de handen ineen en gaan samen TMS-opleidingen verzorgen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de TMS-opleiding medische toepassingen voor het werken met röntgensystemen. De opleiding wordt verdeeld in twee modules: een basiscursus ioniserende straling en de cursus ‘TMS medische toepassingen’. Frank van Welie: “De aardigheid voor ons is, dat we samen met alumni van de opleiding MBRT die werkzaam zijn bij Philips, de taken verdeeld hebben op basis van expertise. Al het onderwijsmateriaal hebben we opengesteld voor Philips. Maar om dit materiaal goed in te kunnen zetten, heb je de expertise nodig van de docent die het onderwijsmateriaal geschreven heeft. Daar zien we voor onszelf een belangrijke taak liggen.”

“Dit doen we graag, want we zijn een spin in een kennisnetwerk” 

In deze samenwerking ligt de expertise vanuit Fontys vooral op het vlak van didactische en theoretische kennis, terwijl Philips sterk is in de praktische- en vergunningenkant (ziekenhuizen moeten vergunningen aanvragen voor apparatuur die ioniserende straling uitzendt). Een samenwerking die voor beide partijen alleen maar voordelen heeft, aldus Jacques Hensen, docent MBRT, stralingsdeskundigheid: “We zoeken juist de verbinding met externe deskundigen, zoals Philips. We zijn dan ook heel optimistisch over deze gerichte samenwerking.” Thom Rutten, adjunct-directeur van Fontys Paramedische Hogeschool voegt daar aan toe: “Bovendien sluit voor ons de samenwerking met Philips uitstekend aan op ons streven om kennispartner van het werkveld te zijn. Op deze manier zetten we onze expertise op een waardevolle manier in en leveren we een bijdrage aan een Leven Lang Leren voor professionals in de zorg en techniek.”

Terug op het oude nest

Cursisten komen voor de theorie en de praktijk naar FPH, gelegen aan de Ds. Th. Fliednerstraat in Eindhoven. Frank van Welie: “Voor veel cursisten de plek waar zij hun opleiding gevolgd hebben. Wij kijken als docent natuurlijk reikhalzend uit naar het weerzien met onze oud-studenten!” Er ontstaat een mix aan cursisten, met veel of weinig ervaring in het werken met stralende apparatuur. Verwacht wordt dat niet alleen MBB’ers, maar ook technici van Philips vanuit andere disciplines zich aan zullen melden voor de cursus. Deze mix kan niet anders dan een win-winsituatie opleveren en een actieve learning-community waarin kennisdeling centraal staat om optimale kwaliteit van zorg te realiseren en te borgen.

Wil je meer informatie over stralingsbescherming en over deze cursussen? Neem dan contact op met Frank van Welie (f.vanwelie@fontys.nl) of Jacques Hensen (j.hensen@fontys.nl).