20
april
2021
|
12:55
Europe/Amsterdam

Fontys investeert in studentenstad Eindhoven

buiten

Eindhoven heeft een nieuw convenant Studentenhuisvesting. Het is een vervolg op het Convenant Huisvestingsopgave Studenten 2012-2020. Het convenant is een initiatief van Gemeente Eindhoven, Fontys Hogescholen, Holland Expat Center South, TU/e, Design Academy Eindhoven, Summa College, Woonbedrijf / Vestide, Stichting Vastgoedbelang, Stehven en Brainport Development. Gezamenlijk zetten we ons op de lange termijn in voor de Eindhovense studenten en voor Eindhoven als aantrekkelijke en gastvrije studentenstad. Het convenant is een routeboek om de huisvesting van studenten de komende jaren de aandacht te blijven geven die het nodig heeft en verdient.

Toestroom van talent
Eindhoven groeit en heeft, als belangrijk onderdeel van de Brainportregio, grote ambities om nog verder door te groeien. Ook het aantal (internationale) studenten neemt toe. Voor de ontwikkeling van de Brainportregio Eindhoven is een toestroom van talent vanuit binnen- en buitenland essentieel. Daarom wil Eindhoven een stad zijn waar studenten graag naartoe komen, zich thuis voelen en ook blijven wonen en werken na het afronden van hun studie.

Passend woningaanbod
Het aantrekken, binden en behouden van (internationale) studenten vraagt om excellente opleidingen, perspectief op werk en om een passend woningaanbod. In het convenant staan daarom niet alleen afspraken over realiseren van nieuwe huisvesting, maar ook over welke kwaliteit we nastreven en over bouwen naar behoefte. Daarnaast is er aandacht voor de gehele wooncarrière van studenten en voor het betrekken van bedrijven en instellingen die belang hebben bij het aantrekken, vasthouden en binden van talent in en rond Eindhoven.

  Woon- en leefomgeving
  Naast het zorgen voor voldoende en betaalbare woonruimte voor studenten zijn in het convenant nog andere gezamenlijke doelstellingen opgenomen op het gebied van woon- en leefomgeving:

  • Voor het welzijn van studenten is goed huurder- en verhuurderschap essentieel. Hiervoor is in 2020 met succes het Huurteam van start gegaan. Het Huurteam helpt studenten bij (juridische) vragen over bijvoorbeeld huurprijzen, servicekosten en onderhoud van de woning.
  • Ook is in het convenant grote aandacht voor internationale studenten zowel bij productie, toewijzing van en begeleiding naar huisvesting.
  • Tot slot is Eindhoven een stad van en voor iedereen. Een goede verstandhouding tussen studenten en buurtbewoners is dan ook een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat. Studenteninitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken worden daarom gestimuleerd.
  ‘Vanuit Fontys dragen we graag bij aan een fijne studententijd voor onze studenten. Een prettige plek om te wonen hoort daar zeker bij. Met het convenant werken we samen aan Eindhoven als studentenstad’.
  Hans Nederlof, lid college van bestuur van Fontys