15
oktober
2018
|
15:47
Europe/Amsterdam

Fontys Hogeschool Pedagogiek stopt met weeshuisstages

Stopweeshuistoerisme

Op 25 oktober zal Fontys Hogeschool Pedagogiek de University Pledge ondertekenen waarin is vastgelegd dat studenten geen stage meer zullen lopen bij weeshuizen wereldwijd. Mw. Jos Lumanauw-van Ommen, directeur van Fontys Hogeschool Pedagogiek, zal deze overeenkomst in Rotterdam ondertekenen tijdens een tweedaags event van de hogeschool. Deze Pledge is tot stand gekomen in samenwerking met Better Care Network Nederland, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties.

Nadelige effecten van stagelopen in weeshuizen
Stagelopen in weeshuizen heeft meerdere nadelige effecten. Om te beginnen is er de aanzuigende werking van kinderen uit arme gezinnen die in een weeshuis worden ondergebracht omdat er geld wordt verdiend aan buitenlandse bezoekers. Onderzoeken laten zien dat 80% van de kinderen in een weeshuis nog minimaal één levende ouder heeft. Kinderen hebben er recht op om thuis op te groeien; wanneer dit niet kan vanwege armoede is dáár ondersteuning nodig.

“Onderzoek wijst uit dat kinderen in weeshuizen een groot risico lopen op hechtingsproblemen, mede door de wisselende opvoeders. Door het komen en gaan van stagiaires kunnen deze hechtingsproblemen versterkt worden”, aldus Marlinde Melissen, docent en coördinator Internationalisering bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. “Voor een pedagoog staat juist het belang van het kind voorop, om deze reden willen wij als hogeschool geen stages naar weeshuizen meer faciliteren.”

Fontys Hogeschool Pedagogiek is zich al langer bewust van de risico’s van stage lopen in weeshuizen. Afgelopen twee jaar hebben zij samen met Better Care Network Nederland meerdere workshops georganiseerd om studenten en docenten, ook van een tiental andere hogescholen, hierover te informeren.

“Fontys Hogeschool Pedagogiek geeft met deze Pledge het goede voorbeeld”, zegt Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Nederland. “We hopen dat meer hogescholen volgen. Nu gaan er jaarlijks nog honderden studenten naar het buitenland voor een stageplek in een weeshuis. Zij hebben goede intenties, maar voor de kinderen daar is het schadelijk.”

Start campagne ‘Stop weeshuisstages’
De ondertekening van de University Pledge met Fontys Hogeschool Pedagogiek vormt voor Better Care Network de start van de nieuwe campagne, om zoveel mogelijk studenten te informeren over de nadelige gevolgen voor kinderen bij een stage in een weeshuis. De nieuwe website, die op 25 oktober live gaat, geeft meer informatie en inzichten over de hechtingsproblemen van kinderen in weeshuizen en geeft tips voor verantwoorde stageplekken. In december volgt een campagne op social media om jongeren bewust te maken van de negatieve effecten van weeshuisstages.

Better Care Network
Better Care Network Netherlands bestaat uit de volgende organisaties: Defence for Children, ICCO/KerkinActie, ICS, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen en Wilde Ganzen. Meer informatie is te vinden op http://www.stopweeshuistoerisme.nl/stage/

 

Auteur: Ester van Unen