25
februari
2019
|
10:53
Europe/Amsterdam

Fontys Hogeschool Pedagogiek organiseert diverse activiteiten tijdens de ‘maand van de leuke seks’

Maand van de leuke seks

Seks is een belangrijk maar onderbelicht thema in opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om hier meer aandacht voor te vragen, is de maand maart omgedoopt tot ‘Maand van de leuke seks’. Professionals, werkzaam op het gebied van seksuele gezondheid, organiseren de hele maand maart activiteiten door het hele land gericht op de positieve kanten van seksualiteit. Fontys Hogeschool Pedagogiek steunt dit initiatief en neemt hieraan deel.

Op 1 maart wordt de maand van de leuke seks in Utrecht afgetrapt met een lezing van professor Ellen Laan. 20 Maart wordt er een filmavond gewijd aan positieve seksualiteit in Eindhoven. In Tilburg zal dr. Dilana Schaafsma op 21 maart een avondworkshop ‘Praten over seks – gewoon doen!’ verzorgen en ook zal er in Sittard op 21 maart een symposium ‘Let’s talk about seks’ plaatsvinden met gastspreker Arjet Borger en diverse workshops.

Positieve seksuele opvoeding is binnen Fontys Hogeschool Pedagogiek een belangrijk thema. Het is één van de onderzoeksthema’s binnen het Lectoraat Opvoeden voor de toekomst (LOT) van dr. Maike Kooijmans. Hoofdonderzoeker op dit thema is Dilana Schaafsma; zij is ook betrokken bij de organisatie van de ‘maand van de leuke seks’. Een van de doelstellingen van het lectoraat LOT is de seksuele gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen te bevorderen en ongewenste ervaringen te voorkomen.

Het programma tijdens de ‘maand van de leuke seks’

Kick off bijeenkomst ‘Maand van de leuke seks’ – 1 maart van 12:30 uur - 17:00 uur – Utrecht
Op 1 maart is de Kick off bijeenkomst met een lezing van professor Ellen Laan en workshops gericht op ‘Praten over seks’. Ellen Laan is hoogleraar bio psychosociale determinanten van seksuele gezondheid aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar (genderverschillen in) seksualiteit en seksueel disfunctioneren. Vanuit Fontys zal Dilana Schaafsma een workshop verzorgen met als thema ‘Praten over seks’ gericht op de doelgroep verstandelijke beperking.

Filmavond Pedagogiek in Beeld – 20 maart 19:00 – 21.00 uur – Eindhoven
Deze avond draait om het thema “Een gelukkig kind!: Gezond seksueel opgroeien” oftewel een filmavond gewijd aan positieve seksualiteit . Aan de hand van beeldmateriaal uit ‘De Luizenmoeder’ zullen Dilana Schaafsma en Gea Lemmers de aanwezigen meenemen in het thema. Deze avond is voor iedereen die zich wel eens afvraagt wanneer seksueel gedrag bij kinderen en jongeren gezond is en wanneer het ongezond is.

Workshop ‘Praten over seks – gewoon doen!’ – 21 maart van 19:00 uur - 21:30 uur - Tilburg
De workshop ‘Praten over seks’ is gericht op het vergroten van kennis, maar vooral ook vaardigheden, bij ouders, leerkrachten en hulpverleners zodat zij hun cliënten/jongeren met een verstandelijke beperking met meer zelfvertrouwen kunnen ondersteunen bij het komen tot leuke seks. Deze workshop wordt begeleid door Dilana Schaafsma, Amy de Waal en Ilse Renders van ABCDate, een datingplatform voor mensen met een verstandelijke beperking.

Symposium ‘Let’s talk about sex’ – 21 maart 18:00 uur - 22:00 uur – Sittard
Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard organiseert, ism Studievereniging BOAZ, het avondsymposium ‘Let’s talk about sex’. Tijdens dit symposium wordt aandacht besteed aan de mooie en positieve kanten van seksualiteit en het bespreekbaar maken van seksualiteit. Gastspreker Arjet Borger zal hierbij aanwezig zijn, tevens zijn er diverse workshops. Voor professionals die werkzaam zijn in pedagogische en educatieve werkveld (jeugdhulp, en voor opvoeders met kinderen met een verstandelijke beperking).

Meer informatie of aanmelden voor één van bovengenoemde activiteiten is mogelijk via de website www.maandvandeleukeseks.nl.